Pelly Group. Foto: Jernbro.

Oct 29, 2020

Anlitade Jernbro när flytten gick från Hillerstorp till Nässjö


Tillverkaren Pelly Group behövde hjälp med både underhåll och flytt av maskiner.

Pelly Group letade efter leverantörer som kunde hjälpa dem med underhåll och flytt av maskiner från Hillerstorp till Nässjö. Med Jernbro som ensam samarbetspartner, slog de två flugor i en smäll.

– Avseende underhållet, såg jag det som ett långsiktigt projekt och letade därför efter ett företag som kunde göra en nulägesanalys och säkerställa ett strategiskt och förebyggande underhåll. Eftersom Jernbro även kunde genomföra flytten, kunde jag slå två flugor i en smäll. Jag hade även viss erfarenhet av Jernbro sedan tidigare och därigenom fått gott förtroende för dem. Därför kändes det rätt att ha med Jernbro på den här resan, berättar Mattias Runbjörk, Technical Manager på Pelly Group.

Jernbro har hjälpt Pelly Group med en stor och tekniskt komplicerad automation, kallad Träkarusellen, som tillverkar hörnkaruseller till Ikeas hörnskåp. Träkarusellen består av 9 ihopkopplade och samverkande maskinenheter. Jernbro har även arbetat med en manuell del där skjutdörrspartier tillverkas.

– I våras inleddes vårt arbete med en tillståndskontroll, som innebär att vi analyserar och kontrollerar statusen på maskinparken. Man kan likna det med en besiktning, där vi tar reda på hur maskinerna mår och vad vi behöver göra för att få upp tillgängligheten på maskinparken, säger Anders Gustafsson, säljare på Jernbro.

Mattias förtydligar:
– Anledningen till att vi ville göra en kontroll var att jag hade identifierat ett befintligt underhållsbehov på Träkarusellen. Jag ville att analysen skulle påvisa vilka åtgärder som var viktiga att genomföra innan flytten för att maskinerna skulle producera så bra som möjligt fram till att de stängdes av. Jag ville också säkra upp robustheten på anläggningen så den skulle klara av själva flytten. Med Jernbros kompetens inom underhållssegmentet identifierade vi många punkter. Jernbro har också kommit fram till förbättringar som kommer att förenkla det framtida förebyggande underhållet.

Under hela våren har Jernbro arbetat med de förbättringsåtgärder som beslutades vara lämpliga att göra innan flytten och som kunde samsas med produktionsplanen. Det arbetet gav också Jernbro möjlighet att lära känna den komplicerade träkarusellen innan den stängdes av och flyttades. Den kunskapen gjorde att idrifttagandet, i den nya fabriksdelen i Nässjö, säkerställdes.

Inför flytten kom parterna fram till att maskinerna inte skulle demonteras i allt för små paket för att arbetet med återmonteringen skulle minimeras. I samband med nedmonteringen passade man på att göra en del renoveringar och byta ut vissa delar, som till exempel ett gammalt hydraulaggregat, skenstyrningar och kablage. Den fysiska flytten genomfördes under augusti månad.

– Nu, när allt är flyttat och produktionen är i full igång, ska vi arbeta mer strategiskt med förebyggande underhåll och arbeta vidare med det som tillståndskontrollen kom fram till, men som vi då bedömde var mer fördelaktigt att genomföras efter flytten, säger Mattias.

– Det känns bra att vi har kunnat ta ett helhetsgrepp om analys, planering, resursstöd, utförande, driftsättning och nu är med som stöttning en tid framåt, framhåller Anders.

– Nu i efterhand har det visat sig att de personer som jag och Jernbro ansåg skulle leda det här arbete från deras sida var ett lyckat val, avslutar Mattias.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123