Serieproduktionen fortsatte att öka för SinterCast.

Serieproduktionen fortsatte att öka under andra kvartalet och uppnådde ett rekord på 3,4 miljoner motorekvivalenter i årstakt för kvartalet, vilket gav en tillväxt på 30 % jämfört med helåret 2018. I maj uppgick serieproduktionen till högsta någonsin, 3,5 miljoner motorekvivalenter. Ill.: SinterCast AB

Jul 11, 2019

Andra kvartalet i följd med rekordhög produktion för SinterCast


Med en rekordproduktion på 3,4 miljoner motorekvivalenter under andra kvartalet noterar SinterCast AB rekord i serieprodukltionen för andra kvartalet i rad.

- Efter en tillväxt på 24 % från första halvåret 2017 till 2018 har vi nu uppnått en tillväxt på 25 % i första halvåret 2019 gentemot första halvåret 2018. Rekordproduktionen på 3,4 miljoner motorekvivalenter i andra kvartalet bekräftar landvinningarna under de senaste två åren och förstärker nuvarande nivå som vår nya normala, säger Dr. Steve Dawson, vd och koncernchef för SinterCast.
- Andra kvartalet var särskilt hektisk för SinterCast med fyra fältinstallationer och med byggnationen av utrustning för fackgjuterimässan, GIFA, i juni. Med en stark installationsstart under första halvåret och med pågående diskussioner och nya affärsmöjligheter som etablerades under GIFA ser vi fram emot att addera installationsintäkter till andra halvåret.

• Serieproduktionsrekord på 3,4 miljoner motorekvivalenter i årstakt för det andra kvartalet
• Serieproduktionsrekord på 3,5 miljoner motorekvivalenter i årstakt i maj
• Installationsintäkterna under andra kvartalet överstiger föregående helårsgenomsnitt

– Serieproduktionen uttryckt i årstakt uppgick till 3,4 miljoner motorekvivalenter under det andra kvartalet 2019 och översteg det tidigare rekordet på 3,1 miljoner motorekvivalenter från det första kvartalet. Efter två kvartal i rad med serieproduktionsrekord är serieproduktionen för första halvåret 2019, uppräknat i årstakt, 30 % över produktionsvolymen för helåret 2018. Den positiva utvecklingen i serieproduktionen toppade under maj månad och uppnådde den nya rekordnivån på 3,5 miljoner motorekvivalenter. Helårsutsikterna är fortsatt positiva med stark efterfrågan på dieselmotorer i SinterCastCGI som används i Ford- och Ram-pickuper, och med fortsatt stark efterfrågan på produktion av tunga fordon.

Tack vare tillkommande intäkter från spårbarhetsteknologier uppgick installationsintäkterna efter det andra kvartalet till 7,1 miljoner kronor, vilket överstiger det historiska helårsgenomsnittet på cirka 6,5 miljoner kronor. Det starka installationsresultatet inkluderar den första fullskaliga installationen av Cast Trackerteknologin vid Tupy-gjuteriet i Mexiko och den första Ladle Tracker-installationen för produktion av segjärn i Poitras-gjuteriet i Kanada. Ytterligare intäkter kommer från installationer av Mini-System 3000 vid gjuteriet
för industriell kraftproduktion på China Shipbuilding Industries Corporation i Kina och vid prototypgjuteriet Kimura i USA, samt från kapacitet- och funktionalitetsuppgraderingar.

Q2
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT