Foto: MesseStuttgart.

Sep 18, 2018

AMB bäddar för svenska besökare


När AMB Stuttgart idag den 18 september slår upp portarna för en fem dagar lång mässa står svenskarna först i kön.Det är i alla fall mässarrangörernas förhoppning att det svenska inslaget ska vara mer påtagligt än tidigare, även om svenskarna i allt högre grad har fått upp ögonen för AMB på senare år.
– Det är årets viktigaste mässa, säger Chris Schmidt på Whizcut och ordförande i MTAS.
En bidragande orsak till att Gunnar Mey, ansvarig för mässan, tror och hoppas att ännu fler svenskar ska hitta till AMB i år är mässarrangörens extra ansträngningar att locka oss till Stuttgart.
Ett ökat samarbete med Elmia Produktionsmässor – i samband med vilken man bjöd in till presskonferens tidigare i år – och även samarbete med MTAS och SVMF borgar för draghjälp.
– För många är Tyskland den största marknaden, säger Chris Schmidt. Det är ju också en mässa dit många distributörer från hela världen kommer, liknande EMO.
AMB arrangeras ju som bekant jämna år, medan den större EMO-mässan i Hannover arrangeras ojämna år.
– Alla våra medlemsföretag representeras på något sätt på AMB, säger Schmidt. Antingen genom att själva ställa ut eller genom sin tyska distributör. Så gör exempelvis vi på Whizcut i år, eftersom vi inte hunnit med att ordna med eget deltagande.
För Whizcut är USA den största marknaden och IMTS-mässan i Chicago slutar bara några dagar innan AMB börjar, så det blir mycket åkande för Christ Schmidt den här månaden.

Chris Schmidt, MTAS. Foto: Whizcut.

Fördel AMB
För maskintillverkarna har traditionen varit att ena året åka till EMO och nästa år till IMTS. Detta menar Schmidt håller på att förändras, till AMBs fördel.
– AMB har vuxit och blivit starkare, och de har lyckats få företagen att visa sina senaste produkter. Det gör att vi måste vara med där för att synas på marknaden. När den internationella skaran representanter kommer till AMB, är det viktigt att vi är där.
– IMTS blir därför alltmer lokalt amerikansk. Även om Whizcut satsar hårt på IMTS, eftersom USA är vår absolut största marknad.
– För Whizcuts del handlar det i Stuttgart om att vi vill bygga ut den europeiska försäljningen och då är AMB nyckeln. Europa är en växande marknad för oss, inte minst för att längdsvarvningsbranschen växer väldigt mycket. Sättet att producera detaljer har förändrats en del, till längdsvarvningens fördel. Detaljer som producerats i vanliga cnc-svarvar körs idag väldigt mycket snabbare och effektivare i en längdsvarv. Det gör att min bransch växer.
För många av både MTAS och SVMFs medlemmar seglar alltså AMB upp som en allt viktigare mötesplats. Detta har också SVMFs vd Matts Spångberg påpekat vid flera tillfällen.
Med det stärkta samarbetet mellan AMB och de svenska branschföreningarna kan vi alltså vänta oss en ökad tillströmning av svenskar till AMB i år..?
– Definitivt, säger Chris Schmidt. Jag gissar på en ökning på 30-40 procent jämfört med förra mässan 2016. Det är i alla fall vad vi hoppas på.
Till årets mässa har det inte funnits tid att arrangera några resor till mässan, men planer finns på att göra det till nästa gång.
– Sedan vi inledde samarbetet har vi diskuterat det och till AMB 2020 ska vi chartra flyg för att gemensamt åka till mässan över en dag.
– Fördelen med Stuttgart-mässan är ju att den ligger precis vid flygplatsen. Det gör att man kan flyga tidigt på morgonen, göra en dag på mässan och sedan flyga hem igen.
– Vi pejlade intresset i samband med Elmia Industrimässor och då var intresset för en sådan resa väldigt stort.

Föreningarna blir en
För bara några årtionden sedan hade Sverige många maskinbyggare. Nu återstår endast ett fåtal. Och de flesta är representerade bland MTAS 21 medlemmar.
– De som finns kvar är oftast väldigt nischade och duktiga på det de gör med stora möjligheter att hävda sig på den internationella marknaden.
Ett par exempel är Modigs Machine Tool, som bygger avancerade maskiner med inriktning mot flygindustrin, och UVA i Lidköping som gör slipmaskiner av mycket hög kvalité, och några till.
Vid årsskiftet går MTAS och SVMF ihop och bildar en större och starkare spelare.
– Istället för att ha två föreningar som representerar å ena sidan maskintillverkare och å andra sidan maskinhandlare, får vi en starkare förening som kan ta enklare och kraftfullare beslut. Jag tror det blir bättre för framtiden, där vi kan hitta nya former att arbeta. Dessutom får vi tillsammans större resurser.

En växande mässa
När alla de där svenska besökarna kommer till Stuttgart om någon vecka är det till en mässa som förändrats en hel del sedan sist.
På presskonferensen i våras berättade Gunnar Mey att den nya hallen på 120 000 kvadratmeter står klar. AMB höll på att växa ur kostymen, men med de nya ytorna i Paul Horn Halle kan man härbärgera det ökande antalet utställare och besökare. Med 1 500 utställare ökar man med 100 från 2016 och man räknar med att få över 90 000 besökare.
– Det är fascinerande hur bra tyskarna kan göra mässor, säger Chris Schmidt. De lyckas få dit hela branschen och massor av besökare. Folk tar sig tid att gå på mässa på ett helt annat sätt än vad man gör i andra länder. Då blir det väldigt bra mässor. När det kommer 100 000 besökare är det också lönt för företagen att satsa på mässor.

AMB  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT