Oct 18, 2016

Altran förvärvar BENTELER Engineering


BENTELER Engineering är ett tyskt företag som specialiserat sig på konstruktion och produktutveckling inom fordonsindustrin.

  • Altran investerar för tillväxt i Tyskland med ett strategiskt förvärv som ytterligare ett led i koncernens omställning.
  • Med förvärvet ökar koncernen avsevärt sin marknadsandel av den tyska fordonsindustrin.
  • Företaget utgör ett mycket viktigt komplement till Altran, både vad gäller kunder och tjänster.

Altran meddelade i dag att de har förvärvat BENTELER Engineering, ett tyskt företag som specialiserat sig på konstruktion och produktutveckling inom fordonsindustrin och som har en mycket attraktiv kundbas bestående av marknadsledande OEM- och Tier-1-leverantörer som exempelvis BMW, Volkswagen, Volvo, Ford, Porsche och Daimler.

BENTELER Engineering har sitt huvudkontor i München och 700 anställda. Företaget har sin huvusakliga verksamhet i Tyskland, men är även verksamt i Nederländerna och Sverige.

Verksamheten i Sverige passar perfekt i strategin att förstärka Altran Scandinavias innovationskapacitet för kunder inom fordonsindustrin och övrig industri.

BENTELER Engineering har en stark, regionalt organiserad ledningsgrupp med bred erfarenhet. I samband med Altrans pågående omorganisation i Tyskland kommer tillskottet av BENTELER Engineering att förstärka Altrans lokala verksamhet och supportfunktioner.

BENTELER Engineering kompletterar dessutom Altran Germany med oumbärlig expertis och know-how. Företaget bidrar till hela produktutvecklingsprocessen med bland annat projektstyrning, kvalitetsstyrning och produktdatahantering och förser Altran med konstruktionskapacitet och egna faciliteter för prototypframtagning inom bland annat el och elektronik, elinstallationer, kaross och chassi. Omvänt kommer Altran att öka BENTELER Engineerings kapacitet och bidra med kritisk storlek för större projekt.

Dominique Cerutti, ordförande och CEO för Altrankoncernen kommenterade förvärvet: ”Jag är mycket glad över att kunna presentera detta förvärv som ligger helt i linje med vår strategiska plan Altran 2020. Ignition. Tyskland är en mycket viktig marknad för Altran och detta förvärv markerar starten på investeringsfasen i vår omställningsplan. BENTLER Engineering kommer att hjälpa oss att strukturera och utveckla våra lokala verksamheter ytterligare. Förvärvet är en viktig strategisk och operationell accelerator för oss på den konkurrensutsatta tyska fordonsmarknaden och gör det möjligt för oss att fortsätta serva våra existerande kunder och inleda samarbeten med nya.”

Boris Gleißner, Co-CEO och CFO för BENTELER International AG, sade: ”Med denna avyttring får vi möjlighet att fokusera på vår strategiska kärnverksamhet inom områdena fordon, stålrör och distribution. Samtidigt kommer vi att fortsätta investera i innovativa produkter och lösningar för att förbli den partner våra kunder i hela världen föredrar. Under de kommande månaderna kommer BENTELER och Altran att arbeta tillsammans för att säkerställa en smidig övergång då kundfokus och service håller samma höga nivå som vi alltid har stått för. BENTELER har för avsikt att fortsätta köpa in tjänster från f.d. BENTELER Engineering Services i Nederländerna, Tyskland och Sverige.

Förvärvet av BENTELER Engineering ökar Altrans intäkter från fordonsindustrin och därmed koncernens marknadsposition i denna strategiska bransch som är koncernens största. Med mer än 15 års erfarenhet av fordonsindustrin och kontor placerade nära de viktigaste kunderna kompletterar BENTELER Engineering Altrans kundportfölj och utökar Altrans tjänster för gemensamma kunder som BMW och Volkswagen.

BENTELER Engineering innehas för närvarande av BENTELER-koncernen. Förvärvet är villkorat av godkännanden av berörda myndigheter och övriga sedvanliga villkor.

Foto: Altran.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT