Oct 7, 2016

Ålös nya robotanläggning är en fabrik i världsklass


I tisdags invigdes den. Den nya automatiserade svetslinjen som ska ta Ålö till framtiden.

Satsningen på den nya robotanläggningen har pågått under flera år, men nu är den på plats, 50 miljoner kronor senare. Frontlastartillverkaren tänker ligga i framkant på en konkurrensutsatt marknad.

– Ambitionen är att tillverka våra framtida lastarmodeller så rationellt som möjligt och samtidigt säkra och förbättra kvaliteten och vår leveransförmåga. Ny teknik i form av moderna robotar, intelligenta strömkällor och visionsystem gör detta möjligt. Med detta kommer vi att fortsatt vara konkurrenskraftiga i vår produktionsprocess, förklarar Seth Karlsson projektledare, Ålö AB.

Investeringen i en ny automatiserad svetslinje för tillverkning av lastare uppgår till ca 30 miljoner för robotar och 20 miljoner i kringinvesteringar. Totalt har företaget satsat 150 miljoner kronor i projektet och i den summan ligger även utveckling av nya produktgenerationer och produkter.

Fabrikatet på robotarna är Fanuc och de har levererats av Robot Center Norr i Umeå.

- Att RCN fick förtroendet och uppdraget känns naturligtvis mycket hedrande och stort för oss, säger RCNs vd och ägare Christer Larsson. Att vi dessutom är en lokal operatör är också en fjäder i hatten.

- Vårt uppdrag har varit att designa och beräkna produktionsflödet i en layout, samt att samarbeta med ÅLÖ konstruktion för att anpassa anläggning och design för att möjliggöra automatiserad produktion. En rejält hög svårighetsgrad och komplexiteten i en sådan anläggning har varit en stor utmaning, säger Christer Larsson.

- Som totalentreprenör har vi haft ansvaret för hela funktionen och samtliga ingående arbetsmoment inklusive konstruktion, tillverkning, montage, drifttagning och CE-märkning.

Att linjen är helt automatiserad innebär att all svetsning och hantering sker med hjälp av robotar. Den nya robotlinjen består sammanlagt av 24 Fanuc-robotar, 14 stycken för svetsning och 10 stycken för hantering. Den största roboten är bland de största i Europa och kan hantera produkter på upp mot ett ton.

Den nya tekniken tillåter samtliga 24 artiklar som tillsammans utgör Ålös lastare att laddas in samtidigt istället för var för sig. Resultatet blir ett effektiviserat arbetsflöde och mindre belastning på medarbetarna i fabriken.

- Slutresultatet är mycket vackert och innehåller det absolut senaste inom automationstekniken. Fanuc-robotar från 8 kg hanteringsvikt och hela vägen upp till 900 kg hanteringsvikt och det absolut senaste inom bågsvetsteknik är installerat, berättar Christer Larsson.

– Vår nya anläggning kommer att ställa högre krav på kompetens inom teknikunderhåll- och service, men samtidigt underlätta det dagliga arbetet. Det känns fruktansvärt bra att återigen få visa upp en fabrik i världsklass, säger Seth Karlsson på Ålö.

Alö utvecklar och tillverkar frontlastare som exporteras till över 50 länder. Alö Sverige har produktion i Brännland och huvudkontor i Umeå. Förutom i Sverige har företaget tillverkning i Frankrike, USA och Kina. År 2015 uppgick försäljningen till ca 35 000 frontlastare och 42 000 redskap och omsättningen var ca 1 900 MSEK.

Foto: Ålö.

RCNLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT