Sep 30, 2016

Älmhultföretag satsar på 3D-utskrifter i metall för svenska företag


Vdn: "Företag som förstår tekniken och inser hur de kan utforska additiv tillverkning kommer att få en riktigt stor konkurrensfördel jämfört med sina konkurrenter"

I och med investeringen i en 3D-skrivare för metall från PLM Group och 3D Systems kan den svenska konsultbyrån för additiv tillverkning 3D MetPrint AB kraftigt förbättra tillgängligheten för svenska företag att skriva ut detaljer i metall och ta del av den nya teknologin.

Det nystartade företaget 3D MetPrint AB i Älmhult har investerat i en avancerad 3D Systems metallskrivare från PLM Group. Målet är att ge Nordiska företag snabb och enkel tillgång till 3D-utskrifter i metall, både till deras produkter och tillverkning.

Men den nya metallskrivaren kommer 3D MetPrint AB skriva ut detaljer och sammanställningar baserat på STL-filer, som kunderna enkelt kan generera från deras 3D CAD-modeller. De har möjlighet att skriva ut detaljer med storlek upp till 250 x 250 x 330 mm. Initialt siktar företaget på att tillverka produkter i verktygsstål (maraging steel), rostfritt stål och i aluminium.

”Det här är en milstolpe för oss som leverantör av 3D-skrivare för metall från 3D Systems. 3D MetPrint AB erbjuder Nordiska företag en lättare väg för att utforska additiv tillverkning som samtidigt ger dem bättre produkter och hjälper dem att bli mer innovativa. Tillsammans ger vi kunderna tillgång till 3D MetPrints erfarenhet med att lösa komplicerade tillverkningsprocesser, kombinerat med PLM Groups och 3D Systems expertis i additiv tillverkning,” säger Business Development Manager för Additiv Tillverkning och 3D-printing på PLM Group, Tawfiq Shams.

VD Erling Svensson på 3D MetPrint AB säger:
”Additiv tillverkning är ett paradigmskifte inom tillverkning av metalldetaljer. Inom en snar framtid kommer tekniken ta över många av de tillverkningsprocesser som idag sköts av konventionell bearbetning. 3D-utskrifter i metall gör det möjligt att snabbt tillverka detaljer och sammanställningar som tidigare var antingen helt omöjliga att snabbt ta fram, för komplexa eller helt enkelt för dyra att tillverka på grund av sin komplexa geometri och strukturella komplexitet.”

 

Erling Svensson på 3D MetPrint.

”Företag som förstår tekniken och inser hur de kan utforska Additiv Tillverkning kommer att få en riktigt stor konkurrensfördel jämfört med sina konkurrenter som helt och hållet kör vidare på traditionella tillverkningsmetoder,” säger Erling Svensson.

PLMLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT