Jul 6, 2018

Almedalen: Stål – och verkstadsindustrin ska säkra kompetensförsörjningen


Vid ett möte i Almedalen enades stålindustri, industrikommuner i Gävleborg och Dalarna och Högskolan Dalarna om satsningar på kompetensförsörjning för stål – och verkstadsindustrin som i dag är i stort behov av ingenjörer, tekniker och personer med annan relevant kompetens.

Utifrån vikten av samverkan mellan Triple Steelix och våra samarbetspartners enades representanterna om att:

  • Ta fram ett underlag och analys utifrån stålets värdekedja inom det geografiska området Gävle-Göteborg, för att tydliga göra vilka gemensamma kompetensförsörjningsbehov som stål – och verkstadsindustrin står inför.
  • Aktörerna ska gå från samverkan till samskapande och därmed öka tempot i det gemensamma arbetet
  • Att lyfta attraktiviteten och visa på möjligheter och goda förutsättningar att arbeta på stål – och verkstadsföretag i Bergslagen.Där behöver man också se att arbetskraften är mer mobil och rörligare än någonsin och ofta bor och arbetar på olika orter, vilket bl.a. ”Den Stora jobbstudien” från Kairos Future visar på.

Triple Steelix tar som neutral part ansvaret för att samarbetet vidareutvecklas och intensifieras.

-­Tillsammans med industrin kan vi som kommun få ökad kunskap om kompetensbehovet och djupare insikter i arbetet med att skapa attraktiva platser att bo, leva och verka i, säger Peter Kärnström, Kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.

-Utvecklingen får inte låsas in i kommunala eller regionala gränser. Stål- och verkstadsindustrin finns i många delar av landet och dess betydelse för tillväxten är nationell. Kommunerna har dock ett stort ansvar att locka kompetenser till våra orter som industrin behöver, säger Carl-Michael Raihle, Ovakao Hofors.

-Som högskola arbetar vi i långa cykler och kan inte förväntas producera snabba lösningar på akuta problem. Det är vårt ansvar att bygga framtidens kompetens, utifrån industrins utveckling och framtida behov, säger Martin Norsell, rektor för Högskolan Dalarna.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT