Foto: iStock.

Mar 22, 2017

Allt fler och allt mindre företag gör som fordonsindustrin


Svensk Verkstad synar trenderna och utvecklingen inom svetsning.


Utvecklingen inom svetsning handlar idag inte minst om en ökad automatisering, men även metoder som svetssimuleringar, management-system, spårbarhet och dokumentation i takt med tiden där vi pratar om digitalsering och ett ökat informationsflöde.

Metoderna som utvecklats de senaste decennierna förändras inte särskilt mycket, men här och där är svetsprocesserna föremål för förändringar och utveckling.
När vi pratar om trender inom svetsning är det i första hand de stora övergripande trenderna, där svetsningen som process anpassas till utvecklingen inom industrin. Och där är det främst robotiseringen och automationslösningarna som vinner mark i takt med tiden.

Även mindre företag har börjat automatisera sina svetsprocesser och det mentala motståndet mot att komma igång med robotar börjar brytas ner. Mycket tack vare att automationsföretagen varit duktiga på att skapa lösningar för att sänka tröskeln till robotvärlden, förenkla systemen och göra robotiken mer tillgänglig. Iberobot är ett sådant företag.

– Det är inte längre så att robotar bara används av stora, serieproducerande företag, utan även mindre, fåmansföretag, säger Patrik Strömberg på Iberobot.

– Vi bygger anpassade lösningar för alla typer av företag och avdramatiserar svårigheterna med att komma igång med robot. Vi utbildar också i våra lokaler. Framför allt kan vi visualisera robotcellen, vi ritar i ett offline-program upp robotcellen i 3D-miljö, där vi också kan lägga in kundens detaljer direkt ur ritprogrammet och programmerar upp rörelserna. Då får vi ett färdigt program att skicka över till robotcellen i verkligheten.

– Vi har fördelen av att kunna erbjuda hela det här konceptet.

– Företag ner till enmansföretag tittar på de här lösningarna nu. Det är en klar trend.

Stefan Lundgren på Kemppi bekräftar den trenden.

– Automatisering ökar i allra högsta grad, säger han. Inte minst för att få en lägre produktionskostnad, men också för repeterbarheten. Det gäller naturligtvis i första hand där man gör många detaljer, men även hos andra aktörer, med fåstyckstillverkning, ökar automatiseringen tydligt.

– Ett annat hjälpmedel som kommer alltmer är möjligheten att koppla VPS:en till maskinen, så svetsmaskinen följer värdena. Man kan inte göra fel. Dessutom säkerställs repeterbarhetheten.

Spårbarhet
Automatisering rimmar med utvecklingen och det är glädjande att även mindre företag och företag med fåstyckstillverkning börjar upptäcka automationens fördelar.
En annan pusselbit i den digitala omställningen är Kemppis ARC System 3, som hanterar hela svetsprocessen, dokumenterar allt och säkerställer spårbarheten. Systemet identifierar varje enskild svetsare enskilt.

– Det är naturligtvis särskilt lämpligt att använda vid dyra produktioner.

Många trender
Men det är inte bara övergripande förändringar i svetsmetoder som äger rum i svetsvärlden. Det pågår ständigt förnyelser och uppdateringar på andra håll, för att förbättra kvalitén, förenkla handhavandet, skapa lösningar för mobilitet och förbättra arbetsmiljö. Till exempel.

– På byggsidan är det just nu en stark trend att gå från svetsning med belagda elektroder till svetsning med fluxfylld rörtråd ute på byggen, säger Björn Lindhe, Svetsansvarig.

– Den är effektivare eftersom man har en kontinuerligt frammatad tråd. Det minskar arbetstiden ute på byggarbetsplatserna.

Den här utvecklingen har gjorts möjlig av svetsmaskintillverkarna, som bygger små, smidiga – och bra – svetsar.

– De tidigare svetsarna var inte bara stora, utan höll inte måttet heller. De kunde inte svetsa kontinuerligt på höga strömmar under långa tider.

Industrin berörs av en annan trend, som för närvarande är påtaglig; svetsning i grövre gods med pulverbåge.

– Pulverbåge har ett högt insvetstal, det vill säga nedsmält tillsatsamaterial per tidsenhet.

– Det har gjorts fler investeringar i pulverbågsstationer senaste åren än på många årtionden tidigare.

Det blir nu också allt vanligare att rationalisera förberedande åtgärder.

– Man lägger i större utsträckning in uppmärkning i exempelvis helautomatiserade bandsågsstationer, där man kapar balk och rör. Med plasma, laser eller gravyr integrerade i linerna märker man upp detaljerna med detaljnummer, chargenummer och var nästa detalj ska sitta.

– Att redan i de processerna märka upp materialet kapar man ledtiderna och förkortar förberedelsetiderna när man ska börja häfta inför svetsning.

Ocertifierat
Björn Lindhe konstaterar också att problemen med ocertifierade enligt EN1090, något som skulle ha genomförts före halvårsskiftet 2014, kvarstår.
– Det är fortfarande fruktansvärt många som levererar bärande konstruktioner ut på marknaden utan att ha en susning om vad de sysslar med och som fortfarande inte är certifierade, säger han. Det är allvarligt.

Svetsbordets möjligheter
Kalle Spetz på Nordic Machine Agency har däremot glädjande besked angående rationaliseringar vid manuell svetsning.

– Fler och fler verkstäder upptäcker möjligheterna med svetsbord, säger han. Efterfrågan växer i Sverige.

– Borden skapar möjligheter att enkelt bygga fixturer och göra jobbet enklare och betydligt snabbare. De sparar tid.

Tillbehören blir hela tiden fler och fler, med fler fixturer, vinklar, tvingar, prismor med mera.

– Sedan man haft ett slätt svetsbord och svetsat fast detaljerna för att de ska sitta med påföljd att materialet vrider och slår sig, och plötsligt får tillgång till svetsbordets möjligheter, inser man fördelarna. Den som har köpt ett svetsbord vill ha fler.

– Borden har dessutom utvecklats väldigt mycket på senare tid. De är mycket hårdare idag än tidigare och klarar av svetsloppor. De fastnar inte i ytan. Siegmund-borden har en plasmanitrerad yta som blir väldigt hård och tålig.

Även om det inte sker stora förändringar i själva svetsmetoderna, rationaliseras och förbättras ändå processerna. Och dagens lösen är fortfarande; automation.

Läs mer i Svensk Verkstad nummer 6 - 2016.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT