Foto: Högskolan Gävle.

May 23, 2017

Allt fler vill bli högskoleingenjör


Vid Högskolan i Gävle har de förstahandssökande till höstens högskoleingenjörsutbildningar ökat med 32 procent.

- Vårt län behöver så väl sina ingenjörer och därför är det här ökande intresset för dessa utbildningar så glädjande, säger Mangus Lemoine, projektledare vid Högskolan i Gävle.

Högskolan och näringslivet har tillsammans genomfört aktiviteter på många orter i länet. Där har fler än 40 företag bland annat berättat om ingenjörsyrket och behovet av sådan kompetens i framtiden.

- Att företagen är med och träffar ungdomarna gör att det skapar ett större intresse. Vi behöver få fler intresserade tidigt, idag är endast ca 20 procent av eleverna på gymnasieskolan behöriga till en ingenjörsutbildning.

Teknikerjakten, ett annat projekt där Högskolan genom olika aktiviteter, vill få fler ungdomar att satsa på naturvetenskap och teknik. Här arrangeras studiebesök, sommarjobb och ingenjörskvällar. Skolor kan också söka medel till utrustning för att på så sätt höja kvalitén i undervisningen.

- Vi tror att det är viktigt att få ungdomarna intresserade i en tidig ålder och därför riktar vi oss ända ner till grundskolan, säger Magnus Lemoine.

Högskolans ingenjörsutbildningar 

Högskolan erbjuder ett brett utbud med åtta olika inriktningar av högskoleingenjörsutbildning, samtliga utvecklade i nära samarbete med näringslivet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT