Henrik Henriksson, vd Scania.

Mar 17, 2017

All time high för Scania


Omsättningen för 2016 steg till rekordnivå och leveranserna av lastbilar och bussar nådde den högsta nivån någonsin. Ersättningsbehovet och konjunkturläget i Europa fortsätter att påverka efterfrågan på lastbilar positivt.

Scanias nettoomsättning steg till en rekordnivå på nästan 104 miljarder kronor. De totala leveranserna av lastbilar och bussar nådde den högsta nivån någonsin. Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga nästan 22 miljarder kronor, en ökning med 5 procent (7 procent i lokal valuta).

Sammanfattning av helåret 2016  

  •   Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg med 6 procent till MSEK 10 184 (9 641) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,8 (10,2) procent  
  •   Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6 384 (9 641) och påverkades negativt av en avsättning på 3,8 miljarder kronor med anledning av Europeiska kommissionens konkurrensutredning  
  •   Nettoomsättningen steg med 10 procent till rekordhöga MSEK 103 927 (94 897)  
  •   Kassaflödet uppgick till MSEK 3 427 (4 376) för Fordon och tjänster  

Kommentar av VD Henrik Henriksson:  

”Scanias nettoomsättning steg till en rekordnivå på nästan 104 miljarder kronor. De totala leveranserna av lastbilar och bussar nådde den högsta nivån någonsin. Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga nästan 22 miljarder kronor, en ökning med 5 procent (7 procent i lokal valuta).

Bolagets verksamhetsresultat var starkt. Högre fordonsvolymer i Europa och högre servicevolymer påverkade resultatet positivt, men detta motverkades delvis av negativa valutaeffekter, lägre leveranser i Latinamerika (främst relaterat till Brasilien) och av den höga investeringsnivån relaterat till Scanias nya lastbilsgeneration. Scanias position på den europeiska marknaden är fortsatt stark med en marknadsandel på 16,5 procent. Ersättningsbehovet och konjunkturläget i Europa fortsätter att påverka efterfrågan på lastbilar positivt.

Orderingången i Latinamerika är fortsatt på en låg nivå, främst beroende på det mycket osäkra läget i Brasilien. I Eurasien har orderingången ökat något och Ryssland verkar ha bottnat ut. Efterfrågan på bussar är fortsatt hög i Europa. Efterfrågan på industrimotorer och marinmotorer är god, medan den är fortsatt svag på kraftproduktionssidan. Den nya lastbilsgenerationen har gjort succé direkt och den nya Scania-lastbilen har gått segrande ur samtliga branschpresstester som den deltagit i.

Den nya lastbilsgenerationen har prisats för i stort sett alla egenskaper – drivlina, prestanda, komfort, bromsegenskaper, sikt och styrning. I kombination med Scania Maintenance with Flexible Plans, vår nya skräddarsydda tjänst som möjliggörs av löpande analys av uppkopplade fordons driftdata, får kunden mer tid att generera intäkter. När varje lastbil får exakt det underhåll den behöver kan kunden utnyttja fordonets drifttid maximalt.”  
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT