Norrköpings hamn. Fotograf: NHS

Nov 9, 2017

All time high för containerverksamheten i Norrköpings hamn


Under 2016 ökade containervolymerna med 60% i hamnen och ökningen har fortsatt under 2017.

Sverige fortsätter att gå på högvarv och containervolymerna ökar över Norrköpings hamn. I ett skede av expansion väljer Norrköpings Hamn att anlita Melicon som förstärkning inom produktionsledning och processer. Melicon hjälper företag med riskhantering och effektivitetsökningar.

Norrköpings Hamn fortsätter sitt arbete för ett effektivt flöde i en period av ökande containervolymer

Aldrig tidigare har containervolymerna varit så stora över hamnen och organisationen utvecklar arbetet kring effektivitet och säkerhet. Arbetet sker internt men även genom förbättrat samarbete med varuägare, rederier och transportörer.

Den finaste komplimangen vi kan få som organisation är när en partner och kund vill fortsätta samt utveckla samarbetet inom ett eller flera områden.  Vi ser med tillförsikt fram emot att vara med och stötta Norrköpings hamn mot ännu högre mål.  Vi ser i dagsläget inget som tyder på att dynamiken inom hamnsverige kommer avta. Förändringar sker och det som var en sanning igår, finns det idag flera andra svar på.  Då gäller det att finnas där för företag och samhälle med effektiva anpassningar för att möta morgondagens utmaningar även i fortsättningen säger Christian Schell, VD Melicon AB.

Med Melicon har vi fått stöd i struktur- och omställningsarbetet vilket gett oss möjligheten att vidmakthålla en hög servicenivå i en period av stark tillväxt säger Robert Olsson, Produktionschef, Norrköpings Hamn AB.

Melicon har bidragit till en bra dynamik och motivation i vår containerverksamhet säger Magnus Pettersson, lokal klubbordförande för Transportarbetarförbundet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT