Tommy Andersson. Foto: Bulten.

Apr 25, 2017

All time high för Bulten


Bästa kvartalet någonsin.

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 778 (715) MSEK, en ökning med 8,8% jämfört med samma period ­föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 63 (55) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 8,1 (7,7)%.
  • Resultat efter skatt uppgick till 51 (40) MSEK.
  • Orderingången uppgick till 720 (699) MSEK, en ökning med 3,0% jämfört med samma period ­föregående år.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 (78) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,59 (2,03) SEK.
  • Nettokassan uppgick till 54 (-114) MSEK och soliditeten var 69,7 (65,2)% vid periodens slut.
  • Bulten stärker sin position och etablerar produktionsbolag i USA och bildar joint venture med Ramco för fästelementslösningar till den nordamerikanska marknaden.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Under första kvartalet levererade vi vårt bästa resultat hittills och vinst per aktie ökade med 28 procent.

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 8,8 procent jämfört med föregående år och vi ökar därmed återigen våra marknadsandelar. Bulten fortsatte att utvecklas väl lönsamhetsmässigt som en följd av högre volymer, god beläggning och optimerad produktion. Under kvartalet har vi stärkt vår finansiella position och våra nyckeltal ytterligare. Rörelsemarginalen ökade till 8,1 procent och avkastningen på sysselsatt kapital till 14,4 procent.

Under kvartalet har vi stärkt vår position på den nordamerikanska marknaden genom etablering av produktionsbolag och ett joint venture med Ramco i Hudson, Ohio och vi kan nu erbjuda vårt FSP-koncept på den amerikanska marknaden. Bultens produktion av fästelement i USA beräknas starta i slutet av 2017.

Bulten har inlett 2017 starkt och våra förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar är goda. Etableringen i Nordamerika breddar vår marknad och skapar ytterligare möjligheter för tillväxt hos befintliga såväl som nya kunder.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT