Vessel at sea. Alfa Laval tecknar avtal med ledande motorutvecklare.

Jun 25, 2020

Alfa Laval tecknar avtal med ledande motorutvecklare


Ett initiativ som syftar till att motverka klimatförändringar genom utveckling av ny teknik.”

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – fortsätter att expandera sitt erbjudande till marina kunder och tillgodose deras behov, oavsett vilket fartygsbränsle de använder. Det senaste tillskottet, Alfa Lavals CEC-S-lösning, som utvecklats i samarbete med den schweiziska motorutvecklaren WinGD, kan förbättra motoreffektiviteten för fartyg som drivs med gas.

Det nya Alfa Laval CEC-S-systemet (en speciell teknik för rökgaskylning) kommer att integreras i WinGDs gasmotorer där det kommer att användas för kylning och återvinning. Det kommer att bidra till avsevärt reducerade metanutsläpp, samtidigt som det förbättrar motoreffektiviteten, vilket minskar fartygets koldioxidutsläpp.

”Det har varit mycket tillfredsställande att utveckla denna lösning i nära samarbete med WinGD - den ledande utvecklaren av gasmotorer med lågtrycksteknik”, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”Detta är ett tydligt exempel på vårt engagemang i ”Getting to Zero Coalition” – ett initiativ som syftar till att motverka klimatförändringar genom utveckling av ny teknik.”

Den schweiziska motorutvecklaren WinGD arbetar enligt en licensmodell som gör det möjligt för motorbyggare att implementera företagets designlösningar, vilket i detta fall inkluderar Alfa Lavals CEC-S-lösning.

Val av bränsletyp är en viktig faktor i strävan att minska de globala utsläppen. Inom den marina sektorn, som traditionellt använder tung eldningsolja (tjockolja), införs allt strängare regler för att begränsa utsläppen. Det finns flera sätt att följa regelverket, ett av dem är att använda naturgas. Gas innehåller bara en bråkdel av de kväveoxider och svaveloxider som finns i traditionella bränslen – och utsläppen av koldioxid är lägre. Alfa Lavals ambition är att stötta den marina sektorn, oavsett vilket bränsle redarna beslutar sig för att använda, samt hjälpa dem att säkerställa en effektiv och tillförlitlig fartygsdrift – som uppfyller gällande regelverk.

Visste du att…  enligt IMO så började fartyg som fraktar gas, att även använda gas som bränsle för över 50 år sedan?
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT