Jan 7, 2019

Alfa Laval tar två order värda 180 miljoner kronor


Dessa order omfattar pumpsystem som kommer att användas för att utvinna råolja

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit två order för leverans av Framo pumpsystem till en oljeproduktionsansläggning i Mellanöstern och till ett FPSO farlyg (Floating Production, Storage and Offloading) i Kina. De bokades sent i december inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen och har ett totalt värde av cirka 180 miljoner kronor. Leveranser beräknas ske 2019.

Dessa order omfattar pumpsystem som kommer att användas för att utvinna råolja lagrad i en grotta – och för oljelastning, spillolja och barlastvattenhantering.

”Det gläder mig att kunna meddela dessa stora order för våra Framo pumpsystem. Dessa pumpsystem används inom flera olika områden, samtliga med stora krav på säkerhet och tillförlitlighet där de ger optimal prestanda,” säger Peter Leifland, chef för Marindivisionen.

Visste du att… Framo pumpsystem används inom tre huvudområden: last, olje- och gasproduktion samt offshoreförsörjning och återvinning – och det finns till och med speciella pumpar för att pumpa upp råolja som är lagrade i underjordiska grottor?
  Annons
 • Låt roboten sköta gradningen

  Gradning är en ständigt återkommande stötesten för alla aktörer i svensk industri. Här finns enorma besparingar att göra, menar Roger Cronholm på Schunk.
  491
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Framtidens stål tillverkas fossilfritt

  – Om vi ska nå klimatmålen och behålla en konkurrenskraftig position måste vi revolutionera hela stålframställningsprocessen och bli fossilfria.
  88