Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen inom Alfa Laval. Foto: Alfa Laval.

Apr 24, 2019

Alfa Laval tar rysk värmeväxlarorder


Ordervärde 70 miljoner kronor.

Alfa Laval har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till ett oljebolag i Ryssland. Ordern har ett värde av cirka 70 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar Alfa Lavals kompakta värmeväxlare vilka kommer att användas till att återvinna värme från oljeproduktionsprocessen för uppvärmning av oljevatten-emulsion innan vattnet avskiljs.

-Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna order på våra energieffektiva värmeväxlare, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. De spelar en avgörande roll för energibesparing i de energikrävande processerna inom kolväteindustrin.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    84

SENASTE NYTT