Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen inom Alfa Laval. Foto: Alfa Laval.

Apr 24, 2019

Alfa Laval tar rysk värmeväxlarorder


Ordervärde 70 miljoner kronor.

Alfa Laval har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till ett oljebolag i Ryssland. Ordern har ett värde av cirka 70 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar Alfa Lavals kompakta värmeväxlare vilka kommer att användas till att återvinna värme från oljeproduktionsprocessen för uppvärmning av oljevatten-emulsion innan vattnet avskiljs.

-Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna order på våra energieffektiva värmeväxlare, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. De spelar en avgörande roll för energibesparing i de energikrävande processerna inom kolväteindustrin.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT