Foto: Alfa Laval.

Dec 21, 2018

Alfa Laval tar order värd 95 miljoner kronor


Ska leverera barlastvattenreningssystem till en skeppsredare i Turkiet.

Alfa Laval har tagit en order för leverans av barlastvattenreningssystem från en skeppsredare i Turkiet. Ordern bokades inom affärsenheten Marine Separation & Heat Transfer Equipment i Marindivisionen och  har ett värde av cirka 95 miljoner kronor. Leveranser beräknas ske mellan 2019 och 2021.

Ordern omfattar 33 stycken Alfa Laval PureBallast 3 system inklusive däckhus och service. Kunden är en av Turkiets mest framstående skeppsredare och barlastvattenreningssystemen kommer att installeras i hela deras flotta.

-Jag är mycket nöjd att kunna meddela denna stora order på våra PureBallast-system, säger Peter Leifland, chef för Marindivisionen. Ordern är en bekräftelse på det förtorende våra marinkunder visar för våra pålitliga och effektiva barlast-vattenreningssystem. 

Alfa Laval PureBallast, vilken var den första kommersiella lösningen för barlastvattenrening, är en en kemikaliefri teknologi som säljs och servas av Alfa Laval. En viktig del av PureBallast-systemet är en förbättrad UV-reaktor vilken utvecklats i samarbete mellan Alfa Laval och Wallenius Water, baserad på Wallenius Waters teknologi. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT