Alfa Laval.

Mar 2, 2021

Alfa Laval tar order till en stor offshore vindkraftspark


Ordern en viktigt milstolpe för Alfa Laval.

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Framo pumpsystem till Skottlands största offshore vindkraftspark. Det är den andra ordern för pumpsystem inom denna applikation och utgör därmed en viktig milstolpe eftersom den överför bolagets omfattande erfarenhet från offshore-industrin till applikationer inom förnybar energi.

Ordern från Saipem, ett globalt ledande energibolag inom konstruktion och borrning, omfattar Alfa Laval Framo pumpsystem. De kommer att användas för sug/vacuum-teknik vid installation av Seagreen, Skottlands största offshore vindkraftspark. När installationen är färdigställd kommer den att omfatta 114 turbiner och producera 1075 MW för att förse 1,3 miljoner hushåll med förnybar energi. Sug/vacuum-tekniken bakom Framos pumpsystem kommer att säkert förankra vindkraftverkens plattformar vid havsbotten. Tekniken har använts för att säkra offshore oljeplattformar sedan 1990-talet.

“Detta är vår andra order på Framo pumpsystem för användning inom sug/vacuum- teknik för vindkraftverk. Den är en viktig milstolpe för oss eftersom den bekräftar vår ställning som leverantör inom denna applikation och tar vår etablerade och beprövade teknik från offshore oljeplattformar till området för förnybar energi," säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”Vår kunskap och erfarenhet från att leverera innovativa och tillförlitliga produkter till offshore-industrin kommer nu också att göra stor skillnad inom förnybar energi, till gagn för både våra kunder och vår miljö.”

Visste du att… Alfa Laval Framo-tekniken som kommer att installeras i vindkraftverkens fundament fungerar på liknande sätt som när man pumpar vatten ur hinkar eller kärl – de skapar ett sug/vakuum som pressar dem mot havsbotten?
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT