Foto: Alfa Laval.

Jul 13, 2020

Alfa Laval tar nästa steg mot Industry 4.0 genom digital produktionsutveckling


Med avancerad tvillingteknik kan vi påskynda vårt arbete mot en mer digital och automatiserad produktion.

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödes-hantering – kommer att använda en digital ”tvilling-teknologi” när bolaget expanderar sin produktionskapacitet för separatorer i Sverige. Teknologin kommer att förenkla produktionsutveckling och avservärt minska tiden för upprampning av produktionen.

Alfa Laval kommer att utöka och automatisera produktionskapaciteten i sin anläggning i Eskilstuna, Sverige. För att underlätta utvecklingen av verksamheten kommer företaget att använda Real Digital Twin-teknologi (RDT)  från AFRY, ett internationellt teknik-, design- och rådgivningsbolag. Tekniken (baserad på Siemens mjukvara) producerar en digital tvilling av tillverkningsprocessen och dess maskiner och möjliggör simulering och funktionell testning av processlinjerna innan den faktiska produktionsexpansionen genomförs. Fördelarna är förkortad tid för installation och upprampning samt en optimerad produktion.

“Genom att använda avancerad tvillingteknik kan vi påskynda vårt arbete mot en mer digital och automatiserad produktion vilket är i linje med vår Industry 4.0-strategi,” säger Mikael Tydén, chef för Operations Divisionen.

Förutom att underlätta kapacitetsutökning kommer RDT-tekniken att användas för att simulera och verifiera produktionsförändringar och optimeringar. Detta kommer att göra verksamhetsutvecklingen både säkrare och mer kostnadseffektiv.

Visste du att… genom att använda digital tvillingteknologi kan potentiella problem undvikas och kapacitetsutbyggnaden optimeras, vilket minskar investeringskostnaderna avsevärt, baserat på CAPEX och förlorade intäkter under upprampningen av produktionen?
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT