Nov 10, 2016

Alfa Laval tar kraftorder värd 50 miljoner kronor


Ordern avser processutrustning till en kraftanläggning.

Alfa Laval har tagit en order för leverans av diverse processutrustning till en kraftanläggning i Mellanöstern. Ordern, bokad inom segmentet Energy & Process har ett värde av cirka 50 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2017.

Ordern, bokad av en spansk entreprenör, omfattar utrustning som separatorer, pumpmoduler och vattenbehandlingssystem. Dessa kommer att användas för rengöring av bränsle till gasturbiner i ett ISCC-kraftverk (Integrated Solar Combined Cycle). ISCC är en teknik där solenergi och kolbaserade bränslen används för att producera ånga för elproduktion.

”Det är mycket glädjande att meddela att vi tagit denna kraftorder i Mellanöstern. Driftsäkerhet är en avgörande faktor för kraftproduktion, och denna order bekräftar vår starka ställning som leverantör av tillförlitlig utrustning och stabila processlösningar”, säger Svante Karlsson, ansvarig för Process Technology-divisionen inom Alfa Laval.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    56

SENASTE NYTT