Tom Erixon, vd och koncernchef Alfa Laval. Foto: Alfa Laval.

Oct 24, 2019

Rekordkvartal för Alfa Laval


Både fakturering och rörelseresultat nådde rekordnivåer.


Alfa Lavals nettoomsättning ökade med 15 procent till MSEK 12 056 (10 131) för tredje kvartalet och nettoresultatet uppgick till MSEK 1 447 (1 074).

"Faktureringen nådde en ny rekordnivå efter en stark orderingång de senaste 18 månaderna. Alla divisioner bidrog till den positiva utvecklingen och jämfört med samma kvartal föregående år ökade faktureringen med 19 procent och uppgick till SEK 12,1 miljarder," kommenterar vd Tom Erixon rapporten.

"Den starka tillväxten i faktureringen och en god produktmix i nyförsäljningen bidrog till förbättringen av rörelsemarginalen till 17,8 procent. F&U-kostnaderna ökade
under kvartalet, kopplat till det pågående produktutvecklingsprogrammet. Lansering av nya produkter kommer fortsätta på en hög nivå under de kommande åren."

Orderingången minskade med 10 procent till MSEK 10 728 jämfört med motsvarande period föregående år (11 357), men ökade jämfört med föregående kvartal (10 025)

”Efterfrågan i de flesta av Alfa Lavals slutmarknader fortsatte på en hög nivå under kvartalet," säger Tom Erixon.

"Skulle den förväntade ekonomiska nedgången påverka Alfa Lavals slutmarknader under det kommande året och framåt, kommer koncernen kunna agera från en stark konkurrensposition. Trots den geopolitiska osäkerheten förväntas Alfa Lavals slutmarknader i huvudsak förbli positiva under det fjärde kvartalet och efterfrågan förväntas öka något jämfört med det tredje kvartalet.”
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT