Tom Erixon, vd och koncernchef Alfa Laval. Foto: Alfa Laval.

Nov 12, 2019

Alfa Laval öppnar nytt innovations- och testcenter utanför Köpenhamn


Ett testcenter för dekantrar och ett globalt kunskapscenter för livsmedels- och vattenapplikationer.

Alfa Laval öppnar ett innovations- och testcenter för dekantrar i Søborg, nordväst om Köpenhamn, Danmark, för att stärka företagets globala ställning inom livsmedel och vatten, två viktiga tillväxtområden för företaget.

Den 13 november 2019 invigs centret av Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval.

Syftet med det nya innovations- och testccentret är att utveckla, testa och optimera nästa generation dekantrar, samt att vara ett globalt kunskapscenter för livsmedels- och vattenapplikationer. Centret är placerat vid Alfa Lavals anläggning i Søborg och utgör i första steget 2000 kvadratmeter.

”Idag står våra kunder inför skilda utmaningar; en del efterfrågar industriella processer som maximerar avkastningen och samtidigt minimerar användningen av naturresurser. Andra söker sätt att förädla biprodukter eller restavfall till säljbara produkter," säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen. ”Genom att samla våra produkt- och applikationsexperter för livsmedel och vatten på ett och samma ställe i Danmark stärker vi vår kapacitet att utveckla hållbara lösningar som möter våra kunders nuvarande och framtida behov.”

Förutom att utveckla högkvalitativa, effektiva och hållbara lösningar kommer innovations- och testccentret att fokusera på digitala lösningar för dekantrar och använda insamlade data för framtida FoU-arbete.

Som tidigare meddelats i ett pressmeddelande (den 9 maj 2017) beslutade Alfa Laval att omvandla den tidigare dekanterfabriken i Søborg till ett globalt kompetenscenter för livsmedels- och vattenapplikationer.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT