Tom Erixon, vd och koncernchef Alfa Laval. Foto: Alfa Laval.

Feb 5, 2019

Alfa Laval ökade i kvartalet


"Positivt affärsklimat"

Orderingången ökade i kvartalet med 13 procent* till MSEK 11 561 (9 780). Nettoomsättningen ökade med 6 procent* till MSEK 11 209 (10 112). Nettoresultatet landade på MSEK 1 297 (1 061).

”Affärsklimatet under det fjärde kvartalet var fortsatt positivt i de flesta slutmarknader, med en orderingång som nådde SEK 11,6 miljarder, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Trots viss volatilitet i oljepriserna klättrade order från olja- och gassektorn tillbaka upp till historiskt höga nivåer under kvartalet, understött av flera stora offshoreorder," säger Tom Erixon, vd och koncernchef.

"Sammanfattningsvis var 2018 ett starkt år och vi gjorde framsteg inom många områden på vår strategiska agenda. Investeringarna i produktutveckling resulterade i en väsentlig ökning av produktlanseringarna. De operationella förbättringarna av verksamheterna i Greenhouse fortsatte under året och i fjärde kvartalet tecknade vi ett avtal om att sälja den största delen av den kvarvarande verksamheten. Omstruktureringen av den globala tillverkningen fortsatte som planerat, där både investeringar och rörelsekostnader påverkade 2018. Till sist investerade vi mot slutet av året i ett nybildat företag som fokuserar på att utveckla termiska lösningar för framtida energilagring.”
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • PLAY: Nynas med 90 år på nacken

    I veckan avslutades en av Sveriges största rekonstruktioner. Företaget grundat av Axel Ax:son Johnson fick som Sveriges första raffinaderi stor betydelse under andra världskriget och för bilismens framväxt.
    39