Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen inom Alfa Laval. Foto: Alfa Laval.

Apr 8, 2020

Alfa Laval lanserar ny banbrytande teknik för tung industri


En värmeväxlare som kan ersätta upp till fyra tubvärmeväxlare för samma uppgift.

Alfa Laval utökar sitt produktsortiment av kompakta värmeväxlare för applikationer inom tung industri. Den nya Alfa Laval Compabloc+, som klarar betydligt högre tryck, är ett mer energieffektivt alternativ till den teknik som traditionellt används inom den krävande raffinaderi- och petrokemiska industrin.

Den nya kompakta värmeväxlaren, Alfa Laval Compabloc+, som har ett innovativt och patentsökt tätningskoncept, klarar tryck upp till 60 bar, vilket är 20 bar mer än den ursprungliga marknadsledande Alfa Laval Compabloc värmeväxlaren. Compabloc+ kan därmed hantera en betydligt större andel av de extremt krävande tillämpningarna inom raffinaderier och petrokemisk industri. Compabloc+ är ett mer energieffektivt alternativ till traditionella tubvärmeväxlare och kan ersätta upp till fyra sådana för samma uppgift, vilket gör den till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ för industrin.

-I dessa omvälvande tider gläder det mig att kunna meddela att vi har utökat vårt sortiment av kompakta värmeväxlare. De ger oss ett alternativ inom applikationer med stor potential som vi inte har kunnat inrikta oss på tidigare, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. Våra kompakta värmeväxlare är mycket energieffektiva och när de installeras i krävande applikationer inom raffinaderier och petrokemisk industri bidrar de till energibesparingar och minskar dessutom industrins koldioxidutsläpp. Det är till fördel för både våra kunders lönsamhet och för vår miljö.

Enligt IEA (International Energy Agency) förväntas energieffektivitet vara den största bidragande faktorn till att Parisavtalet uppfylls. De årliga investeringarna i energieffektivitet inom byggnation, transport och industrisektorn uppgår till 240 miljarder dollar.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT