Tom Erixon. Foto: Alfa Laval.

Tom Erixon. Foto: Alfa Laval.

Oct 22, 2020

Alfa Laval flaggar för omstruktureringar


Tappat försäljning i tredje kvartalet.


Alfa Lavals efterfrågan låg fortsatt kvar på en stabil, men låg nivå under det tredje kvartalet. Orderingången minskade med 9 procent* om MSEK 8 935 (10 728) och nettoomsättningen minskade med 14 procent* till MSEK 9 728 (12 056).

Nettoresultatet uppgick till MSEK 1 038 (1 447) i tredje kvartalet.

Rörelsemarginalen på 17,6 procent var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, trots lägre volymer. Det kortfristiga kostnadsbesparingsprogrammet fortsatte att leverera bättre än plan inom alla tre divisionerna och besparingarna uppgick till MSEK 225 under kvartalet. Också kvalitetskostnaderna fortsatte att minska, speciellt för större engineeringprojekt. Detta har varit en nyckelfaktor i den förbättrade marginaltrenden för Food & Water-divisionen, som nådde 19 procent i det tredje kvartalet. 

"På den nuvarande efterfrågenivån har de negativa effekterna av COVID-19 pandemin resulterat i några strukturella obalanser i koncernen. När vi gradvis lämnar det kortfristiga besparingsprogrammet och återvänder till ett mer normalt verksamhetsläge är ett riktat omstruktureringsprogram under förberedning. Detaljerna i programmet kommer publiceras senast i samband med Q4 rapporten," skriver koncernchef Tom Erixon i delårsrapporten för tredje kvartalet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123