Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen inom Alfa Laval. Foto: Alfa Laval.

Sep 24, 2019

Alfa Laval får order värd 100 miljoner


Leverans till Kina nästa år.

Alfa Laval har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till en raffinaderi- och petrokemianläggning i Kina. Ordern, som har ett värde av cirka 100 miljoner kronor, är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen och leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar Alfa Lavals kompakta värmeväxlare, vilka kommer att användas för att återvinna och återanvända värme i raffinaderiet, vilket producerar både drivmedel och råmaterial till petrokemisk produktion.

-Våra kompakta värmeväxlare är väl anpassade för krävande processer inom raffinaderi och petrokemisk industri. De är pålitliga och effektiva och bidrar till stora energibesparingar, vilket påverkar kundernas lönsamhet. Genom att spara energi minskas också koldioxidutsläppen vilket är bra för samhället i stort, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen.  
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT