Dec 10, 2018

Alfa Laval får order från USA


Leverans av kompakta värmeväxlare till en petrokemianläggning i USA.

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till en petrokemianläggning i USA. Ordern, som har ett värde av cirka 140 miljoner kronor, är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen och leverans beräknas ske under 2019 och 2020.

Ordern omfattar Alfa Lavals kompakta värmeväxlare vilka kommer att installeras i en anläggning för tillverkning av polymerer för vidare användning i plastprodukter.

”Petrokemiska processer är väldigt energiintensiva. Genom att använda våra energieffektiva värmeväxlare kan kunderna spara stora mängder energi, vilket har en positiv effekt på lönsamheten. Att minska energiförbrukningen leder också till lägre koldioxidutsläpp vilket är bra för oss alla”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen.  

Visste du att… Alfa Lavals första säljbolag utanför Sverige etablerades i USA redan 1885, endast två år efter det att Alfa Laval grundades?
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT