Apr 6, 2021

Alfa Laval blir partner med svenskt bolag inom förnybara bränslen


Alfa Laval kommer att ingå i styrelsen och tillföra viktig kunskap.

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – blir partner i det svenska bolaget Liquid Wind, som utvecklar elektrobränsleanläggningar för produktion av rena, förnybara bränslen. Alfa Laval kommer att ingå i Liquid Winds styrelse och bidra med värmeöverföringsexpertis i syfte att förbättra effektiviteten i såväl produktionsprocessen som i värme- och energiintegrationen i anläggningarna. Avtalet trädde i kraft 15 mars 2021.

Liquid Wind är ett Power-to-Fuel-bolag som utvecklar och finansierar kommersiella e-metanolanläggningar. Anläggningarna fångar upp och koncentrerar koldioxidutsläpp från industrin och kombinerar det med vätgas, framställt av förnybar el och vatten, för att producera grön metanol. Alfa Laval har förvärvat en mindre andel i bolaget och är partner i konsortiet tillsammans med; Carbon Clean, Siemens Energy och Haldor Topsoe. Baserat på sin expertis inom energieffektivitet och -optimering kommer Alfa Laval att ingå i styrelsen och bidra till utformningen av de första eMetanol-anläggningarna. Värmeväxlare kommer att ingå som nyckelkomponenter i huvudsystemet, men även i processtegen för grön vätgasproduktion, koldioxidavskiljning och metanolsyntetisering.

Enligt World Energy Council uppskattas den globala efterfrågan på koldioxidneutrala, syntetiska bränslen – den så kallade P2X-marknaden där ”X” kan stå för metanol, vätgas, metan – uppgå till 20 000 TWh år 2050, vilket motsvarar 50 procent av den nuvarande fossila bränsleförbrukningen.

”Detta är ett viktigt partnerskap eftersom vi tillsammans med andra stora aktörer kommer att vara en del av den växande Power-to-X-marknaden och därigenom driva utvecklingen av tekniska lösningar vilka kommer att ha en påverkan på framtida bränslealternativ”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Med samarbeten som detta flyttar vi de tekniska gränserna och bidrar till att skapa ett mer hållbart samhälle.”

”Vi är mycket glada över att förstärka Liquid Wind konsortiet med en svensk industriell aktör i världsklass med oöverträffad erfarenhet. Deras värdefulla kompetens kommer att öka effektiviteten och leverera ytterligare värde till bolaget,” säger Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind.

Visste du att… grön metanol är ett kommersialiserat flytande bränsle som förutspås få stor betydelse för övergången till koldioxidneutral sjöfart – och att de första metanoldrivna fartygen levererades redan år 2016?

Om Liquid Wind

Liquid Wind är ett utvecklingsbolag inom Power-to-Fuel som har som mål att minska koldioxidutsläppen. Bolaget utvecklar, finansierar, bygger och förvaltar anläggningar för produktion av eMetanol i syfte att påskynda övergången till koldioxidneutral sjöfartstransport. Anläggningarna kommer att producera förnybart flytande bränsle, och därmed kan Liquid Wind erbjuda sina kunder möjlighet att snabbt nå sina hållbarhetsmål.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT