Foto: Alfa Laval.

Jul 22, 2020

Alfa Laval bättre än väntat


Företaget har klarat krisen väl.

Alfa Laval steg 6,8 procent efter en rapport som lyckades överträffa analytikernas förväntningar med marginal. Den organiska orderingången minskade endast 2,7 procent från motsvarande period i fjol. Vidare planerar bolaget att återgå till normalt driftläge.

Kostnadsprogram säkerställer lönsamheten

  • Orderingången på ungefär samma nivå som föregående år.
  • Justerade EBITA marginalen förbättrades till 17,2 % supporterat av kostnadsbesparingsprogrammet.
  • Starkt likviditetsfokus under kvartalet ökade kassaflödet från rörelseverksamheten med SEK 2,2 miljarder.
  • Ett rekommenderat uppköpserbjudande om SEK 18 miljarder avseende Neles offentliggjordes den 13 juli.

Andra kvartalet

Orderingången var oförändrad* om MSEK 9 749 (10 025).
Nettoomsättningen minskade med 6 procent* till MSEK 10 455 (11 339).
Justerad EBITA**: MSEK 1 802 (1 870).
Justerad EBITA-marginal**: 17,2 (16,5) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 720 (1 832).
Nettoresultat: MSEK 1 296 (1 412).
Resultat per aktie: SEK 3,07 (3,36).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 844 (609).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 60 (95).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (196).

Första halvåret

Orderingången minskade med 3 procent* till MSEK 21 626 (22 238).
Nettoomsättningen minskade med 2 procent* till MSEK 21 045 (21 497).
Justerad EBITA**: MSEK 3 552 (3 598).
Justerad EBITA-marginal**: 16,9 (16,7) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 3 106 (3 454).
Nettoresultat: MSEK 2 320 (2 637).
Resultat per aktie: SEK 5,50 (6,26).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 3 803 (1 584).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 150 (190).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (196).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 22,5 (22,2).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 0,58 (1,30).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

 

Utsikter för det tredje kvartalet

”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något lägre än i det andra kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (23 april 2020): ”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir lägre än i det första kvartalet.”
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT