Alfa Laval Susanne Pahlen Aklundh

Susanne Pahlén Åklundh. Foto: Alfa Laval.

May 14, 2021

Alfa Laval återvinner värmeväxlare


En banbrytande affärsmodell med Stena Recycling möjliggör upp till 100 procent metallåtervinning.

Alfa Laval lanserar i samarbete med Stena Recycling, ledande inom återvinning och cirkulära lösningar, en banbrytande affärsmodell för hållbar och miljöeffektiv återvinning av värmeväxlare, vilken möjliggör upp till 100 procent metallåtervinning. Partnerskapet är ett första steg mot en cirkulär strategi för Alfa Lavals produktportfölj och en viktig del av bolagets mål att bli koldioxidneutralt till 2030.

Målet med det nya initiativet är tvåsidigt:

För det första, att främja och underlätta skiftet från mindre energieffektiva plattvärmeväxlare till nya modernare produkter. Detta kommer att leda till betydande energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp i kundernas processer.

För det andra, plattvärmeväxlare innehåller stora mängder värdefulla metaller som kommer att kunna återvinnas och återanvändas i nya Alfa Laval-produkter, då Stena Recyclings innovativa teknik möjliggör upp till 100 procent metallåtervinning.

-Detta är ett viktigt steg mot en mer cirkulär och hållbar strategi för materialframställning, tillverkning och produktleverans, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. Inledningsvis kommer återvinningsinitiativet att omfatta Norden och tre typer av värmeväxlare men vi ser stora möjligheter att framöver utvidga det till andra produktgrupper och geografiska områden. Det är ett ’win-win’-initiativ till fördel för både våra kunder och samhället.

-Samarbetet med Alfa Laval visar än en gång vilka effektiva cirkulära lösningar vi kan skapa när vi arbetar tillsammans. Samtidigt som industrin får hjälp med stora energieffektiviseringar säkrar vi en hög återvinning av äldre och ineffektiva värmeväxlare inom Sverige. Dessa material kan sedan användas som cirkulära kvalitetsråvaror till nya produkter, bland annat till nya värmeväxlare som Alfa Laval tillverkar, säger Fredrik Pettersson VD Stena Recycling, Sverige.

 Alfa Laval har som mål att bli koldioxidneutralt år 2030 vilket omfattar hela värdekedjan – från materialproduktion och transport till produkttillverkning och leverans – och det här cirkulära initiativet är ett viktigt steg mot att nå målet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117