Alelions batterifabrik ska byggas mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdigt under det tredje kvartalet 2018. Foto: Alelion.

Apr 9, 2018

Batterifabriken satsar på egna patent


Svenska batteritillverkaren Alelion som bygger Sveriges första batterifabrik på Hisingen, Göteborg, vill säkra sina teknologiska landvinningar.

Alelion började med litiumjonbatterier redan 2006 och är leverantör till några av världens största trucktillverkare, däribland Toyota Material Handling och Jungheinrich.

Inom truckindustrin pågår en snabb övergång från bly-syra-batterier till litiumjon vilket ger stora direkta och indirekta miljöfördelar. Förutom att litiumjonbatterier varken innehåller bly eller genererar vätgas vid laddning, har de en betydligt högre energieffektivitet och ger därför mindre utsläpp av växthusgasen koldioxid. Enligt Alelions egna beräkningar skulle, om alla truckar bara i Europa skulle gå över till litiumjonbatterier, koldioxidutsläppen kunna minskas med 3 miljoner ton, motsvarande en tiondel av Sveriges totala årliga utsläpp.

De senaste åren har intresset för elektrifiering och hållbara energilösningar ökat dramatiskt vilket också banat väg för Alelions expansion och satsningar på en egen fabrik.  Fabriken ska byggas på Volvoområdet i Torslanda på Hisingen och beräknas stå klar under 2018 och blir den första i sitt slag i Sverige.

Nu ökar företaget även sina satsningar på egna patent. Företagets teknologiska landvinningar inom energilagringssystem har sedan bolaget startade för mer än tio år sedan, lett till en rad patentansökningar och beviljade patent. Bland de patent som bolaget fått märks bland annat en metod för att stapla battericeller på ett sådant sätt att det lättare går att mäta och styra centrala parametrar. Patent finns även för en teknologi som gör att kraften från batterierna, om de skulle vara på väg att ladda ur, endast stryps om uttaget av kraft från batterierna ligger under en viss nivå. Den teknologin gör att man undviker tvära stopp av fordon vid höga hastigheter eller vid lyftning och bidrar därmed till att undvika farliga situationer.

Nyligen lämnade bolaget in en patentansökan för ett system för effektiv uppvärmning av battericeller samt en ansökan om patent för en metod för att upptäcka om en laddningsenhet är kopplad till ett fordon. För att ytterligare öka möjligheterna till nya patent och bättre skydd för bolagets innovationer och immateriella rättigheter, anställde Alelion för en tid sedan sin första patentingenjör.

-Teknologiska landvinningar inom energilagringsområdet är grunden för våra framgångar och för att säkra vår starka position inom litiumjonbatterier kommer vi att fortsätta satsa på att utveckla vår teknologi, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy Systems. Men lika viktigt som det är att lyckas utveckla ny teknologi är det att skydda den och de immateriella rättigheter som hänger ihop med den. Vi kommer därför att öka våra satsningar på att få till fler och bättre patent och beslutet att anställa en patentingenjör är en viktig led i det arbetet.

-Vi har bara börjat nosa på de möjligheter som litiumjonteknologin innebär för mer hållbara energilösningar, säger Daniel Troedsson. Elektrifieringen av olika typer av fordon var startskottet och det stora genombrottet för litiumjonteknologin, men vi ser nu hur den här teknologin kan användas till allt från att lagra överskottsenergi till att balansera och optimera energianvändningen i hem och industrier.

Alelions nya fabrik kommer att byggas på Volvoområdet i Torslanda på Hisingen och får initialt en teknisk produktionskapacitet på knappt 500 MWh per år. Produktionslinan kommer att ha en hög grad av automatisering men ändå tillåta helt kundanpassad produktion till följd av att den nya generationen batterier bygger på moduler. Inledningsvis beräknas ett 20-tal personer behöva nyanställas. För finansieringen står bland annat det Göteborgsbaserade investeringsbolaget Pegroco Invest AB och det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform AB.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    116
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT