Foto: Aleion.

Jun 30, 2020

Alelion får stor uppföljningsorder från Terberg Group


Ordern gäller högspänningsbatterier från den globala specialfordonstillverkaren.

Alelion Energy Systems har erhållit en uppföljande beställning på högspänningsbatterier från den globala specialfordonstillverkaren Terberg group värd 8 MSEK för leverans under 2021. ordern är en uppföljning på det samarbetsavtal och den order som bolaget fick från Terberg och som kommunicerades i oktober 2018. Samtidigt avropar Terberg också batterisystem från den ursprungliga ordern för leverans under det fjärde kvartalet i år och som då kommer att ge en positiv kassaflödespåverkan på cirka 5 MSEK.

Batterisystemen skall användas för en elektrifiering av flera av Terbergkoncernens fordon både i rent batterielektriska applikationer och i kombination med bränsleceller. Parallellt med den nu lagda beställningen på 8 MSEK har även ett serviceavtal undertecknats. Detta omfattar utbildning av Terbergs personal så att de kan erbjuda kundnära service av batterissystemen. Terberg Group är en av världens största oberoende tillverkare av specialfordon med egen verksamhet i tolv länder. Bland produkterna märks bland annat terminaltraktorer, truckar för flygplatser och hamnar samt omlastningsterminaler.

”Terberg satsar nu offensivt på att elektrifiera en allt större del av sin fordonsflotta och det är ett stort kvalitetsbevis för oss att vi kunnat möta deras högt ställda krav och vi ser fram emot fordonen nu börjar nå ut på marknaden”, säger Åsa Nordström, vd för Alelion Energy Systems.  

Alelion Energy Systems inledde sitt samarbete med Terberg Group hösten 2018 då bolaget fick en första order på utveckling av två högspända batterisystem anpassade till Terbergs specialfordon. I samband med ordern fick Alelion också en beställning på batterisystem för leverans under 2018 och 2019 och det då kommunicerade totala ordervärdet uppgick till 13 MSEK. Det utvecklingsarbete som pågått sedan dess har nu resulterat i två batterisystem som specialanpassats för Terbergs behov och som båda är certifierade i enlighet med lagkraven R100 och R10.

Sedan samarbetet med Terberg inleddes hösten 2018 har Alelion Energy Systems ökat sina satsningar inom mer avancerade högspända batterisystem för specialfordon. Bolaget har sedan dess också fått ett flertal viktiga order inom segmentet, däribland från den svenska anläggningsmaskinstillverkaren Huddig. Flera av dessa kunder genomför nu tester i produkt vilket är den fas som föregår certifiering och start av serieproduktion.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT