Foto: Jernbro.

Aug 6, 2018

Aksiom förvärvar Jernbro Industrial Services AB


Den 1 augusti 2018 fick Jernbro Industrial Services AB en ny ägare då Aksiom Partners Fund I, LP (“Aksiom”) förvärvade bolaget.

Aksiom bildades 2017 och investerar i medelstora europeiska företag som erbjuder och levererar kvalificerade tekniska tjänster för kunder inom industri - och energisektorn och som har en hög tillväxtpotential.

I samband med förvärvet har Mikael Jansson, född 1961, utsetts till ny VD. Mikael har en gedigen erfarenhet från utveckling av tekniktjänsteföretag verksamma inom industri-, fastighets- och energisegmenten. Mikael har tidigare innehaft VD-uppdrag för bl a Fortum, Dalkia Industripartner, Autotank och VKG. Mikael har under de senaste sex åren varit VD och Koncernchef för Veolias nordiska verksamhet.

”Jernbro har nyligen genomfört en omstrukturering och är nu redo för tillväxt med huv­ud­­sakligt fokus på industri-och energisegmenten i Sverige och övriga nordiska länder”, säger Mikael Jansson.

”Nu skapas en stark bas att bygga vidare på: Aksiom som ny tillväxtorienterad ägare med ambitiösa mål, ett Jernbro i god form - utgörande själva plattformen för bygget vad gäller geografisk täckning, underhållstek­nisk kompe­tens, kundportfölj och ett brett utbud av tjänster inom projekt och underhåll. Jag ser goda tillväxtmöjligheter fram­gent, särskilt vad gäller tjänster som tydligt bidrar till att förbättra industrins konkur­renskraft, och är stolt över förtroendet att få leda Jernbro vidare mot nya mål”, avslutar Mikael.

Jernbro är en av Sveriges ledande aktörer inom industriservice. Varje dag, året om, hjälper vi svensk industri att snurra både säkrare och mer effektivt.

Jernbro har marknadens bredaste erbjudande. Med djup kompetens inom underhåll, teknik och specialistservice kan vi utveckla både kundernas underhåll och produktionsanläggningar. Vår målsättning är att förbättra produktiviteten och samtidigt minska totalkostnaden, för att skapa en mer säker, mer effektiv och mer tillgänglig produktionsanläggning.

Vi finns lokalt där våra kunder finns. Närheten medför att kompetensen finns på orten och att vi kan snabbt tillhandahålla rätt resurser vid rätt tidpunkt. Närhet gör också att vi lär känna kundernas processer och utmaningar. Målsättningen är att orten ska växa och utvecklas med oss.

Bland Jernbros många kunder, finns både de små och medelstora lokala företagen, och de stora internationella koncernerna. Vi följer också med våra kunder ut i världen och hjälper till med både uppdrag och maskinleveranser.

Bolaget har ca 700 medarbetare och finns nära dig på 25 orter. Många av våra medarbetare har stor erfarenhet av svensk industri. Långa relationer i kombination med stort engagemang och intresse för teknik och förbättringar har lett till en djup kunskap inom följande industrier: tillverkande, kemisk, stål, livsmedel, läkemedel, pappers- och massa samt kraft och värme. Jernbro har en årsomsättning på 1000 MSEK.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT