Jun 14, 2016

Airbus satsar på additiv tillverkning av flygplanskomponenter


Additiv tillverkning används redan brett inom flygplanstillverkning på design- och prototypstadiet, men nu håller tekniken gradvis på att ta sig in i den mer storskaliga tillverkningen. Flygplanstillverkaren fördjupar samarbetet med Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes är världsledande inom mjukvara för 3D-design och lösningar för Product Lifecycle Management (PLM). Företaget har nu tillkännagivit att Airbus Group valt att utöka sin användning av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform till att även inkludera sin additiva tillverkningsprocess och därigenom integrera hela kedjan från design och simulation till produktion. Beslutet kommer efter en utförlig och mycket ingående utvärderingsprocess som pågått under två års tid.

”Åtskilliga projekt inom Airbus skyndar på användningen av additiv tillverkning vid framtagandet av prototyper och vid tillverkning av komponenter, vilket kan ge lättare och billigare komponenter som klarar av de höga tekniska krav som ställs på både prestanda och säkerhet – samt de som ställs ur ett kostnadsperspektiv”, säger Robert Nardini, Senior Vice President Engineering Airframe på Airbus.

”Airbus har länge använt Dassault Systèmes mjukvara för simulering för att påskynda den strukturella analysen och den virtuella testprocessen av flygplan. Nu kan vi ta fram en ny process för att ta fram komponenter genom att dra nytta av simuleringsbaserad design som bättre svarar upp mot flygmarknadens behov.”

Additiv tillverkning, även kallat 3D-utskrifter, är ett alternativ till andra tillverkningsmetoder som att fräsa, svetsa och gjuta. Tekniken används redan brett inom flygplanstillverkning på design- och prototypstadiet, men nu håller tekniken gradvis på att ta sig in i den mer storskaliga tillverkningen.

Dassault Systèmes branschlösning ”Co-Design to Target” drar nytta av additiv tillverkning för att ge stor flexibilitet i alla led – från design och simulering till produktion och testning. Det ger mindre spill och lägre kostnad vid tillverkning av komplexa flygplanskomponenter, utan att göra avkall på vare sig styrka, hållbarhet eller prestanda.

Airbus Group kommer att använda Dassault Systèmes mjukvara för kollaborativ design och simulering i sin process för additiv tillverkning av allt från tillverkningsutrustning till komponenter för testflygplan och prototyper samt även som en del av produktionslinan för komponenter till kommersiella flygplan. Därmed får Airbus möjlighet att optimera alla designkoncept för att säkerställa och validera varje steg av den additiva tillverkningen.

Genom att dra nytta av Dassault Systèmes mjukvara och sin egen expertis inom området kan Airbus Group nu utforska nya möjligheter inom såväl design som tillverkning för att möta ytterligare krav från ingenjörer och inom tillverkning av såväl verktyg och komponenter.

Toppbild: Airbus. Foto: Mango Producciones/A.Molinos.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT