May 16, 2017

AIM Sweden har ISO-certifierat sig inom additiv tillverkning


Genom certifieringen kan AIM Sweden nu tillhandahålla kontraktstillverkade medicintekniska produkter som till exempel patientspecifika implantat eller serietillverkade kirurgiska skruvar.

AIM Sweden certifierat enligt ISO13485:2016 för additiv tillverkning (3-D) av metall- och plastprodukter för både industriellt och medicintekniskt bruk.

”På AIM har kunderna och produkternas kvalitet alltid legat nära kärnan av verksamheten och det långsiktiga engagemanget förstärks ytterligare av den här certifieringen. Dessutom kommer kraven i standarden inte bara att gälla för våra medicintekniska produkter utan för hela produktportföljen vilket kommer att driva kundnöjdhet över hela linjen” säger företagets VD Göran Elovsson.

AIM Sweden har certifierats enligt ISO13485:2016 Ledningssystem för kvalitet och krav för regulatoriska ändamål. Genom certifieringen kan AIM Sweden nu tillhandahålla kontraktstillverkade medicintekniska produkter som till exempel patientspecifika implantat eller serietillverkade kirurgiska skruvar. AIM Sweden valde UKAS ackrediterade BSI Group som anmält organ.

“Vi valde att gå vidare med erkända BSI Group som anmält organ, inte bara på grund av deras goda anseende utan också för att de var en av få anmälda organ som erbjöd certifiering mot den senaste revisionen av ISO13485. Som allt annat här på AIM så värdesätter vi att ligga i tillverknings-teknologins framkant och kvalitetsarbetet utgör inte ett undantag till det tillvägagångssättet” säger företagets operativa chef Peter Vomacka.

ISO  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT