Foto: AH Automation.

Aug 27, 2020

AH Automation byter ut vdn


I juli fick automationsföretaget i Kungshamn nya ägare. Nu blir det även ny vd.

I juli fick automationsföretaget AH Automation AB i Kungshamn nya ägare. Bolaget förvärvades av ett konsortium, lett av Lazarus Industriförvaltning AB.

Nu byter man alltså ut AH Automations vd, den 17 augusti tillträdde Hendrik Hasewinkel, som efterträder avgående vd Peter Lundin.

Hendrik har mer än 20 års industriell erfarenhet från ledande befattningar i bolag inom flera branscher, såsom fordonsindustri, medicinteknik, tillverkningsindustri och metallbearbetning. Hendrik Hasewinkel kommer senast från Epiroc Rock Drill, Örebro, där han arbetat med att säkerställa operativa verksamhetsförbättringar.-

-Vi vill tacka Peter för den tid han har lett och utvecklat bolagets verksamhet under de senaste åren. Även om vi inte har varit med under hela resan, så är vår bedömning att bolaget under Peters ledning lyckats med att ta vara på och vidareutveckla kompetensen i att erbjuda avancerade kundspecifika automatiseringslösningar, säger Claes Jonson, partner på bolagets nye huvudägare Lazarus Industriförvaltning och ordförande för AH Automation.

"Goda framtidsutsikter för automationsföretag"

-Som nya ägare är vår målsättning att befästa AH Automations ställning som en stark automations- och servicepartner till existerande och nya kunder. Förutom ett mer fokuserat försäljningsarbete behövs ett intensifierat utvecklingsarbete för att bolaget ska fortsätta vara kundernas främsta samarbetspartner. Hendrik kommer leda det viktiga arbetet med att utveckla hur bolaget ska hantera de förändringar som bolaget står inför och samtidigt förbereda bolaget för en framtida fortsatt expansion.

AH Automation AB, med huvudkontor i Kungshamn, är ett av Sveriges ledande bolag inom industriell automation, som under 70 år levererat komplexa projekt och service till kunder inom bl a livsmedelsindustrin, verkstadsindustrin och fordonsindustrin.

-I efterdyningarna till den pågående Coronakrisen tror vi att behovet av fortsatta effektiviseringar inom svensk tillverkningsindustri kommer accelerera. Vår bedömning är att rätt positionerade automationsbolag kommer ha synnerligen goda framtidsutsikter, säger Claes Jonson.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT