Ages Machining Unnaryd. Foto: Ages.

May 8, 2019

Minskad omsättning och vinst för Ages


Arbetet med investeringar och rationaliseringar inom verksamheten har fortsatt enligt plan.

Nettoomsättningen för AGES Industri sjönk i första kvartalet till 290 MSEK (311). Resultatet före skatt uppgick till 18 MSEK (24) och resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (19).

"Marknaden totalt inom branschen är utjämnad och ej längre stigande. Vi såg i början av året att vissa områden, bland annat försäljning av komponenter till dieselmotorer, minskade kraftigare än våra kunder förutspådde. Det tillsammans med rationaliseringsinvesteringar, gjorde att vi agerade omgående med varsel i Unnarydsenheten för att anpassa kostnadsnivåerna. Vi följer marknaden på kort och lång sikt och agerar utefter behov. Generellt ser vi att konjunkturen ser något vikande ut under hösten," säger AGES Industris vd Anders Magnusson.

"Arbetet med investeringar och rationaliseringar inom verksamheten har fortsatt enligt plan.

Inom pressgjutningsverksamheten har produktionen i Unnaryd historiskt varit uppdelad med pressgjutning i en fabrik och maskinbearbetning i en fabrik. Vi skapar nu ett rationaliserat flöde för våra högvolymprodukter och flyttar succesivt delar av maskinbearbetningen till samma fabrik som pressgjutningen. De första automatiserade maskinbearbetningscellerna installeras under maj. Som en del i detta, har vi under kvartalet påbörjat en legal integrering av de juridiska enheterna i Unnaryd vilket möjliggör gemensamt affärssystem, administration, rationalisering och ger en tydlighet och enkelhet.

Utbyggnaden av pressgjuteriet i Kulltorp pågår enligt plan och beräknas vara klar under senhösten.

Under perioden har vi beslutat att påbörja investeringar inom ny gjutteknik, rheocasting, som en del i utvecklingen av nya affärsmöjligheter inom hybrid och elektrifiering.

Inom områdena skärande maskinbearbetning, svetsning och montering fokuseras investeringar framför allt i utveckling av kvalitetssystem och processtyrning. Marknadens krav på mycket hög leveransprecision och felfria leveranser är tydliga och kommer så vara framöver. Som en del i det startade vi i februari ett koncerngemensamt program gällande struktur och styrning avseende våra interna processer för att så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt bättre kunna fördela och delge mest effektiva arbetssättet i koncernens bolag."
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • 17137_NORD-NORDAC-PRO-SK-500P-converter Teknik

  Ny frekvensomriktare från NORD

  Med NORDAC PRO SK 500P lanserar NORD DRIVESYSTEMS en serie frekvensomriktare med senaste komponentteknik och ultimata nivåer av funktionalitet, konnektivitet och modularitet. Omriktarna har ett imponerande antal gränssnitt för kommunikation och fältbussar, innovativa egenskaper liksom ett antal expansionsmöjligheter så att de lätt kan integreras i alla typer av automationsarkitektur.
  6
 • Förbättrade prestanda med Silent Tools™ Teknik

  Vibrationsdämpade CoroBore® 825 förbättrar säkerhet och produktivitet

  Specialisten på skärverktyg och verktygssystem Sandvik Coromant lanserar en ny generation CoroBore® 825 vibrationsdämpade finuppborrningsverktyg. Systemet använder Silent Tools™-teknik, med dämpkroppar som är dimesionerade specifikt för att passa alla adapterstorlekar i sortimentet och ge användaren maximala prestanda.
  11
 • Bosch kopplar batteriladdaren till molnet. Teknik

  Bosch förlänger livet på batterier i elfordon med molnlösning

  Battericeller åldras snabbare beroende på livsföring precis som cellerna i människokroppen. Bosch har nu utvecklat en molntjänst som kompletterar det traditionella batterihanteringssystemet i elfordon där laddningsdata från ett flertal elfordon i realtid kan nyttjas för både effektivare och skonsammare laddning.
  13