Foto: AGES Machining Värnamo. Foto: AGES.

Feb 7, 2019

Ages ökar resultatet


Effektiviseringsprogrammet som inleddes under fjärde kvartalet kommer att pågå till september.

Nettoomsättningen var 277 MSEK (293) i fjärde kvartalet och rörelseresultatet uppgick till 15 MSEK (12). Resultatet efter skatt uppgick till 8 MSEK (6). För helåret uppgick nettoomsättningen till 1099 MSEK (1012) och rörelseresultatet blev 57 MSEK (40). Resultat efter skatt uppgick till 37 MSEK (26).

Under sista kvartalet påbörjade vi ett större program inom vår pressgjutningsverksamhet i Unnaryd med syfte att rationalisera och effektivisera produktionsflöden. Programmet kommer i första steget pågå fram till september. Som en del av detta såg vi över organisationen och har lett till förändringar under januari 2019, kommenterar AGES vd Anders Magnusson rapporten.

Arbetet med att förbättra leveransprecision och kvalitetsutfall har givit bra resultat och skapar förutsättningar för att arbeta mer fokuserat på marknaden. Vi har i nuläget en bra nivå vilket har resulterat i några nya kontrakt och intressanta förfrågningar på exportmarknaden.

Efter att flytten av Solna verksamheten till Kulltorp avslutades under hösten påbörjades i slutet av året en utbyggnad i Kulltorp för att kunna expandera enheten.

Inom området skärande, svetsning och montering har gjorda investeringar och marknadsarbete följt planerna och haft en stabil utveckling och lönsamhet. Vi konstaterar genom tagna kontrakt att vi är konkurrenskraftiga och att bredden inom området med våra enheter i Värnamo, Hörle, Falkenberg och Ningbo-Kina är attraktivt på marknaden.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT