AGES_Casting_Unnaryd

Foto: AGES.

May 2, 2019

AGES köper verktygstillverkare


Affären följer av en långvarig affärsrelation.

UB Verktyg AB är en väletablerad tillverkare av pressgjutningsverktyg med verksamhet i Bor strax utanför Värnamo. Bolaget har sedan det bildades 1981 drivits av samma person som startade verksamheten.

AGES har en nära och långvarig relation med UB Verktyg AB som leverantör av pressgjutningsverktyg och reservdelar.

Köpeskillingen uppgår till 15 MSK på skuldfri bas.

UB Verktyg AB omsatte 2018 24 MSEK. Det förvärvade bolagets balansomslutning uppgår till ca 12 MSEK, varav ca 7 MSEK utgör eget kapital. Konsolidering av bolaget sker från den 1 Maj 2019 och förväntas bidra med ca 0,50 kr i resultat per aktie på årsbasis.

AGES kunder efterfrågar i större omfattning utveckling, korta projekttider och delaktighet vid framtagande av nya produkter. Genom förvärvet av UB Verktyg AB utvecklar vi vår strategi att bredda AGES kunderbjudande, uppger AGES i pressmeddelandet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT