AGES unnaryd

AGES Unnaryd. Foto: AGES.

Nov 6, 2019

AGES känner av konjunkturnedgång


"Flertalet kunder har justerat ner sina prognoser inför hösten," säger bolagets vd Anders Magnusson.

Nettoomsättningen för AGES uppgick i tredje kvartalet till 199 MSEK (224). Rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (1). Resultat före skatt var 7 MSEK (-1).

För årets nio första månader uppgick nettoomsättningen till 764 MSEK (822). Rörelseresultatet uppgick till 30 MSEK (42), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4 procent (5). Resultat före skatt var 25 MSEK (36).

"Avmattningen i konjunkturen vi noterade under föregående period har fortsatt och vi konstaterar att flertalet kunder har justerat ner sina prognoser inför hösten," säger AGES Industris CEO Anders Magnusson i delårsrapporten.

AGES har inlett ett åtgärdsprogram bestående av fortsatt ökade marknadssatsningar samt ytterligare kostnadsbesparingar, vad gäller både fasta och rörliga kostnader.

"Konjunkturläget är svårbedömt och det blir en balansgång med gas och broms samtidigt," säger Anders Magnusson men lyfter fram att marknaden mot fordonsindustrin och då framför allt personbilar går en mycket spännande framtid till mötes. "Diskussionerna kring elektrifiering påverkar hela branschen och skapar både utmaningar och möjligheter," säger han.

Modernisering av AGES pressgjuteri i Unnaryd pågår med full kraft och kommer ligga till grund för AGES framtid oavsett utmaningar, uppger bolaget i rapporten.

AGES är en svensk industrikoncern med spetskompetens inom pressgjutning, skärande bearbetning, svetsning och montering. Den egna produktionen är koncentrerad på tillverkning i medelstora till större serier med mycket högt ställda kvalitetskrav. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1100 MSEK och koncernen har i dag ca 600 medarbetare.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT