Anders Magnusson. Foto: AGES.

Feb 10, 2021

AGES återigen på normala nivåer


Den snabba återgången i volym har dock medfört utmaningar i leverantörsledet.

AGES Bokslutskommuniké 2020.
Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 237 MSEK (238) Även rörelseresultat var i nivå med motsvarande kvartal föregående år, 5 MSEK (jämförelsetalet -145 MSEK inkluderar nedskrivning av goodwill om totalt ca -150 MSEK.)

Nettoomsättningen för hela året uppgick till 814 MSEK (1002) och rörelseresultatet blev 15 MSEK (-115 inkl samma nedskrivning om -150). 

"Återhämtningen avseende volymer vi såg i kvartal tre fortsatte under kvartal fyra för att i stort återgå till normalt kapacitetsutnyttjande. Återgången i volymer har kommit snabbt vilket inneburit utmaningar i form av resurser i leverantörskedjorna," skriver Anders Magnusson, vd för AGES i rapporten.

"Vi har i stort lyckats bibehålla goda resultat i form av leveranser och kvalitet, den snabba volymökningen har dock inneburit ökade kostnader i form av personalresurser och logistikkostnader."
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    77
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT