Aug 26, 2016

Affärerna som sätter VA Automotive på kartan


- Det här är jätteviktigt för oss, förklarar VA Automotives ordförande Lars Thunberg. Om du inte vinner dina bortamatcher, så kan du heller inte vinna dina hemmamatcher.

Han syftar på de verktygsaffärer i Tyskland som affärsområdet VA Tooling plockade hem i somras. Ordervärde 5 Mkr.

- Det har funnits ett stort antal verktygsaffärer i Sverige den senaste tiden. Volvo har utvecklat ett antal bilmodeller och Scanias en ny lastbil. Men hur det ser ut framöver vet vi inte.

- Tyskland står för den största volymen i Europa. Här finns de bästa verktygsbolagen. För att överleva och kunna utvecklas på sikt är Tyskland en mycket viktig marknad, förklarar han.

- Här slåss de bästa verktygstillverkarna om att få göra verktygen till de stora fordonsföretagen. Att VA Tooling tar affärer i Tyskland innebär att VA Tooling är konkurrenskraftiga såväl kvalitativt som prismässigt.

En annan viktig affär som Lars Thunberg vill betona är den order som affärsområde VA Components fick tidigare under våren. Under sommaren har affärsområdet VA Components startat upp produktionen av DCU:er - Driver Control Unit - som integreras med pedalerna och som finns i ett antal av Scanias lastbilar och bussmodeller.

- I och med att vi redan nu tillverkar pedalerna så kan vi producera och leverera ett delsystem, förklarar Lars Thunberg. Att få leverera detta till ett av de största fordonsföretagen i Europa är ett stort erkännande för VA Components.

- I fordonsaffärer är det vanligt att underleverantörer levererar till andra underleverantörer som i sin tur levererar till de stora företagen (slutkund). När man har blivit godkänd för att göra direktaffärer med de större företagen (slutkund), då har man kommit upp ett steg i reningsbadet. Det är en stor kvalitetsstämpel för VA Components att få producera styrkolonnen. Det är många audits och revisioner som ligger bakom, säger Lars Thunberg.

VA Automotives tredje ben VA Engineering - är koncernens minsta verksamhet, men har icke desto mindre väsentliga uppdrag på gång. VA Engineering sysselsätter ett 15-tal personer med en omsättning om ca 20 Mkr. Uppdragen handlar vanligen om verktygskonstruktion, simulering och granskning av offertunderlag, skisser etc. Efter junis utgång har affärsområdet erhållit ordrar om sammantaget 3,3 Mkr. Bland affärerna finns ett avtal med ett större internationellt företag om konsultjänster året ut.

- Bland VA Engineerings uppdragsgivare finns stora internationella företag med tusentals anställda, som väljer att jobba med VA Engineering på den svenska marknaden. Det handlar inte bara om slutkunder utan det kan vara internationella konkurrenter till oss, som väljer att anlita våra tjänster för att kunna fullgöra ingångna affärer i Sverige. Vi är svensktalande och regionalt nära deras slutkunder, vilket är en stor fördel för att genomföra projekt i Sverige.

- Att stora internationella företag väljer att köpa in tjänster av VA Engineering tyder VA Engineerings arbete med att formalisera och standardisera processer är framgångsrikt, förklarar Lars Thunberg.

- Sammantaget kan man säga att 2016 är ”verifieringens” år och givet att vi kan fortsätta utveckla VA Automotives affärer och kunder så ser framtiden bra ut, säger Lars avslutningsvis.

VA Automotive omsatte 324 Mkr under 2015, varav verktygstillverkaren VA Tooling står för hälften och komponenttillverkaren VA Components för ca 45 procent. Koncernen har all produktion i Sverige med verksamhet i Tyringe, Dalstorp, Olofström, Göteborg och Hässleholm. Givna prognoser som bolaget publicerat indikerar på en omsättning överstigande 400 MSEK för 2016.

Toppbild: Lars Thunberg, styrelseordförande i VA Automotive.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT