Sep 8, 2020

Addtech förvärvar Martin Bruusgaard AS


Bruusgaard levererar en unik nyckelfärdig portabel gasdetekteringslösning.

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 80 % av aktierna i Martin Bruusgaard AS (”Bruusgaard”).

Bruusgaard levererar en unik nyckelfärdig portabel gasdetekteringslösning som ger kunder inom den marina industrin ökad säkerhet, lägre kostnader och minskad transport genom standardiserade instrument, rutiner, utbildning och inköp.

Bruusgaard kommer mycket väl att komplettera Industrial Process befintliga verksamhet inom affärsenheten Process Technology och det marina segmentet. Bruusgaard har 30 anställda och omsätter cirka 110 MNOK. Nuvarande ägare Dag Maartmann kvarstår som VD och minoritetsägare med 20 % av aktierna i bolaget.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT