Johan Sjö, vd Addtech.

Oct 24, 2017

Addtech förvärvar Ingenjörsfirma Pulsteknik AB


Verksamheten är främst riktad mot den nordiska OEM och automationsindustrin.

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Ingenjörsfirma Pulsteknik AB.

Pulsteknik levererar komponenter och lösningar inom områdena sensor, styrning och kontroll. Verksamheten är främst riktad mot den nordiska OEM och automationsindustrin.

Pulsteknik kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Addtech Components Sweden. Bolaget har 10 anställda och omsätter cirka 50 MSEK.

Tillträde beräknas ske i början av november 2017 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 24 oktober 2017

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta 
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00 
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 516
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT