Mikael Melitshenko på Alfred Nobel Science Park.

Mikael Melitshenko. Foto: Alfred Nobel Science Park.

Sep 26, 2019

Additiv tillverkning fokus för internationell workshop


Genom att samla innovationskraften kring 3D-printing i Östra Mellansverige ska utvecklingen ta fart. Det är målet med Aces-projektet, som Alfred Nobel Science Park driver.

 

Den 10 oktober anordar Aces en internationell workshop i Stockholm.

– Jag hoppas workshopen leder till flera konkreta förslag på utvecklingsprojekt som deltagarna i framtiden kan driva tillsammans, säger Mikael Melitshenko på Alfred Nobel Science Park.

Aces, Additive Coordination in East Central Sweden, startade i början av året. Projektet finansieras av Region Örebro län och Tillväxtverket och syftar till att öka samarbetet mellan 3D-printingsatsningar i Östra Mellansverige.

Målet är att få de olika aktörerna som arbetar med additiv tillverkning att samarbeta och tillsammans driva utvecklingen framåt.

Nu anordnar Alfred Nobel Science Park, som driver Aces, en internationell workshop. Den tar plats på Invest Stockholm 10 oktober.

”Viktigt lösa de utmaningar som finns inom AM-branschen”

– Det är viktigt att personer med olika bakgrund, infallsvinklar och kompetens inom flera olika discipliner, samlas och diskuterar exempelvis hur vi kan lösa de utmaningar som finns inom AM-tekniken och branschen. Att gruppen är bred gör det möjligt för fler kreativa tankar att få utrymme, säger Mikael Melitshenko, som är projekt- och affärsutvecklare inom Alfred Nobel Science Parks profilområde Avancerad tillverkning.

Workshopen kommer att bjuda på både svenska och internationella talare, från såväl industri som akademi. Deltagarna kommer – förutom från Sverige – från bland annat Tyskland, Italien, Storbritannien och Tjeckien.

En deltagare är Innovative Materials Arena, IMA, som är ett materialkluster i Östergötland med omnejd. IMA arbetar med samma målsättning som Aces-projektet, med den skillnaden att IMA inte bara arbetar med 3D-printing, utan alla typer av material.

– Vår verksamhet handlar om att koppla samman materialaktörer av olika slag för att öka tillväxten i näringslivet. Vi vill speciellt ge de små och medelstora företagen möjlighet att få tillgång till kompetensen inom näringslivet och inom forskningen, säger Pia Lindström, som är operativ chef för IMA.

”Möjlighet att skapa plattformar för samverkan”

Pia Lindström ser workshopen som ett bra tillfälle att hjälpa företag att hitta vägar att utveckla sina verksamheter på.

– Möjligheten med den här typen av workshop – där vi samverkar med både klustermiljöer, regionala miljöer, universiteten och aktörer som Alfred Nobel Science Park – är att vi verkligen har chansen att skapa plattformar som kan facilitera samverkan mellan små och medelstora företag och industri och forskning. Och det är ju det vi alla jobbar för. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT