Foto: Bosch Rexroth.

Mar 16, 2017

ActiveCockpit effektiviserar produktionen i industrin


I den tillverkande industrin ställs allt högre krav på mindre serier och snabba omställningar. Nu har Bosch Rexroth utvecklat mjukvaran ActiveCockpit som fungerar som en länk mellan produktionen och industrins IT-system.

– Nu kan tillverkande maskiner länkas samman med verksamhetens övriga system. Allt med användarna i fokus, säger Anders Garnell, divisionschef på Bosch Rexroth.


Utmaningen

I den tillverkande industrin ställs allt högre krav på mindre serier, anpassningar och snabba omställningar. Industri 4.0 blir då en nyckel för att effektivisera tillverkningen. Genom att möjliggöra kommunikation mellan maskiner och människor kan tempot höjas och felkällor reduceras. Det blir också lättare att göra analyser av data, för att ytterligare finjustera i produktionen.

Lösningen
Mjukvaran ActiveCockpit är idén om Industri 4.0 tagen rakt in i produktionens hjärta. Lösningen integrerar verksamhetens system, så att tillverkningsdata kan jämföras med exempelvis ordersystem och lagerstatus – direkt vid den tillverkande maskinen eller från en mobil enhet, som en surfplatta.

– Med ActiveCockpit har Bosch Rexroth utvecklat ett nytt produktinformationssystem som registrerar alla relevanta uppgifter, dynamiskt uppdaterar och åskådliggör dem i realtid i ett pedagogiskt och lättanvänt gränssnitt, säger Anders Garnell, divisionschef på Bosch Rexroth.

– Som en länk mellan produktionen och verksamhetens IT-system öppnar ActiveCockpit för kommunikation i enlighet med Industri 4.0. Tack vare tillgången till informationen blir det möjligt att tillsammans finjustera, anpassa och ändra värden och inställningar mitt under produktionen – utan tidskrävande stopp och avbrott.

Fördelarna
ActiveCockpit effektiviserar tillverkningen och gör att verksamhetens alla resurser utnyttjas bättre.

– Genom kopplingen till lagerstatus garanteras att material och delar finns på rätt plats vid rätt tillfälle i produktionen.

Motsvarande fördel får du av att ordersystemet integreras med ActiveCockpit. Bättre produktivitet med färre felkällor ger i slutändan bättre affärer och nöjdare kunder.

– Användarvänlighet och transparens är hörnstenar i ActiveCockpit. Vi har till exempel använt ett grafiskt manér och en logik som känns igen från dagens smarta telefoner och surfplattor, säger Anders Ganell.

I februari belönades ActiveCockpit med ett hedersomnämnande i German Design Award, med hänvisning till "excellent product design in the human-machine interface category”.

– Förutom att Bosch Rexroth säljer lösningar som tar fasta på Industri 4.0, använder vi den här integrerande tekniken i vår egen tillverkning också. Det är en uttalad strategi inom vår koncern att både vara en ledande leverantör och användare, vilket ger oss praktisk erfarenhet, som vi tar med oss när vi utvecklar lösningarna för våra kunder, avslutar Anders Garnell.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT