Joakim Byström, grundare Absolicon. Foto: Kristofer Lönnå.

Aug 28, 2019

Absolicon skalar upp och öppnar nya marknader


Utvecklingsbolaget visar förlust, men nu ska försäljningen skalas upp.

Solenergiföretaget Absolicon i Härnösand redovisar en förlust i rörelsen om -3 388 (-2 050) KSEK under första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 481 (6 542) KSEK. Det framgår av bolagets delårsrapport som publicerades på tisdagen. Det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med affärs- och produktutveckling, långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats, skriver bolaget i rapporten. 

Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans med delfinansierade forskning- och utvecklingsprojekt intäkter vilket ger bolaget viss uthållighet, men utvecklingsverksamheten finansieras i huvudsak med ägarkapital.

I juni tecknade Greenline Africa ramavtalet med Absolicon om förvärv av en robotiserad produktionslina för solfångaren T160 för installation i Sydafrika. Nu ska försäljningen av produktionslinor skalas upp. Den nya säljorganisationen består nu av fem personer och fyra konsulter som understödjs av teknikavdelning, leveransavdelning och ekonomiavdelning.

Hittills i år har vi kontaktat 5 000 intressanta personer vilket resulterat i 20 samarbeten och ett ramavtal. Nu höjer vi tempot och öppnar nya marknader. Under 2020 kommer vi
kontakta 50 000 personer och räknar med att arbeta parallellt med 100 nya samarbeten. För första gången har vi de resurser som krävs för att marknadsföra våra solfångare och
sälja våra produktionslinor, skriver vd Joakim Byström som tänker vara med och driva en omställning från fossilt till solenergi.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT