Feb 16, 2021

Absolicon säljer produktionslina till Mexico


Tecknar ramavtal med energiföretaget Citrus.

CITRUS har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Mexico. CITRUS är ett företag specialiserat på solvärme för industriella processer (SHIP) och industriell processutrustning. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver principerna för de separata avtal som skall upprättas.

Marknadspotential
Mexiko är den näst största ekonomin i Latinamerika (Forbes 2016), där industrisektorn representerar cirka 32% av landets BNP (INEGI 2016). Dessutom gör den geografiska placeringen, de höga solresurserna och dess solmarknadsutveckling landet till en strategisk partner för Absolicon.

Den mexikanska industrisektorn förbrukar cirka 31% av landets totala energibehov och släpper ut 90 miljoner ton CO2eq varje år (Källa: sielac-olade.org)

Absolicon och CITRUS vill ändra paradigm kring industriell uppvärmning och sprida solvärmelösningar för industrier. Den beräknade marknadspotentialen för Absolicons solfångare T160 uppgår till 9 miljoner kvm (5GW) när den ersätter 3% av den industriella värmeförbrukningen.

CITRUS, baserat i Mexiko, är en leverantör av industriell utrustning och utvecklare av nyckelfärdiga energiprojekt. Företaget bidrar till hållbara industriella processer och tillhandahåller högteknologiska och integrerade energilösningar till sina kunder för både förnybar värme och kraft. CITRUS är allmänt känt inom den mexikanska industrin som en av de mest pålitliga partnerna som arbetar med design, installation och hantering av kommersiella och industriella projekt, inklusive processutrustning och solvärmesystem.

Samarbetet baseras på kvalificerad erfarenhet hos CITRUS samt det delade åtagandet att skapa lösningar som bidrar till en bättre värld.

Samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede och en mer detaljerad kontraktsskrivning pågår nu. Det första steget i ramverket är online-utbildning och marknadsföringsstrategi. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan i Kina.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT