Absolicon Joakim Byström

Joakim Byström. Foto: Tarek Sulaiman.

Jan 11, 2021

Absolicon säljer produktionslina till Frankrike


Beräknat avtalsvärde cirka 40-50 miljoner.

Planet Soar har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Frankrike. Planet Soar verkar inom projekt för förnybar energi och tillhandahåller lösningar som finansiering, utveckling, försörjningskedja och projektledning. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. 

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan Planet Soar utvecklat solvärmemarknaden för industrier i regionen så att de volymerna kan uppnås.

Marknadspotential

Frankrike har en bred industrisektor som förbrukar cirka 60 % av den totala energin som värme och släpper ut 40 Mton koldioxid varje år *. Genom att ersätta endast 10% av fossila bränslen som idag används i industrier med Absolicons solfångare för att tillgodose värmebehovet, kan den uppskattade marknadspotentialen för solfångaren T160 uppgå till 8 miljoner kvm (4GW).

Planet Soar är ett företag inriktat mot förnybar energi, baserat i Frankrike. Planet Soar stöder flera aktörer i projekt för förnybar energi och tillhandahåller lösningar som finansiering, utveckling, försörjningskedja och projektledning. Tillsammans med sina partners distribuerar eller levererar Planet Soar innovativa produkter och lösningarna till sina respekterade marknader.

Förhandlingarna inför undertecknandet av ramavtalet har i detta fall gått fort och samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i Frankrike. Nu sker mer detaljerad kontraktsskrivning. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT