Absolicon Joakim Byström

Joakim Byström. Foto: Tarek Sulaiman.

Jan 13, 2020

Absolicon säljer produktionslina till Cypern


Det totala försäljningsvärdet beräknas uppgå till 40-50 miljoner.

Ingenjörsföretaget Al Homsi har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 på Cypern. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter.

Absolicons produktionslinor för koncentrerande solfångare kan förändra energiförsörjningen för enskilda industrier och hela städer. Östra medelhavet är en ostadig region men med god solinstrålning och stor tillväxtpotential. Ingenjörsföretaget Al Homsi och Absolicon har nu tecknat ramavtal om förvärv av en produktionslina för etablering på Cypern som skall förse området med solfångare.

Solinstrålning Mellanöstern: Östra medelhavsområdet har god solinstrålning och stora industriinstallationer kan ha så kort återbetalningstid som 3-6 år beroende på placering och lokalt energipris.

Al Homsi har presenterat en plan där företaget i första hand med egna resurser skall sälja solfångarfält till industrier, städer och kommersiella byggnader. Företaget har sitt ursprung i Syrien och arbetar med flera stora internationella bolag i regionen. Bland annat finns det inom företaget ett regionalt kontaktnät för att arbeta med stora hotell och telekomföretag.

På flera sätt skiljer sig Al Homsi från de aktörer som Absolicon arbetar med i andra länder. Företaget drivs tydligare av affärsmän snarare än energiexperter och har imponerat på Absolicons säljteam med sin tydliga vision av hur företaget och affären kring produktionslinan skall utvecklas.

Planen är att produktionslinan skall levereras från Sverige år 2021. Nu vidtar mer detaljerat kontraktsskrivande. Betalningen sker stegvis på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till Sichuanprovinsen.

Länderna vid medelhavets östkust kallas med en äldre benämning Levanten och de historiska och ekonomiska banden med Cypern är starka. Cypern är en bra utgångspunkt för ”business to business” i regionen och en på många sätt säker plats för att etablera försäljning och tillverkning.

För förnyelsebar energi har östra medelhavskusten utmanande marknader men med stor potential. Al Homsi har dock stor erfarenhet av ”business to business” försäljning i regionen och planen är att med egna resurser rikta in sig på ett fåtal nyckelkunder. Företaget planerar att först expandera vertikalt, från produktion till slutkunden, och hålla egen kompetens för att projektleda, bygga och integrera solvärme hos kunderna. Första steget är att introducera pilotanläggningar för att vinna kundens förtroende. När sedan större installationer etablerats hos kunder kan fler distributionskanaler etableras.

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 från Al Homsi förväntas under andra halvåret 2020. Solfångare för dessa installationer levereras från Sverige. Produktionslinan beräknas skickas från Sverige under andra halvåret 2021.

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.

Tre ramavtal om förvärv av produktionslinor har tecknats med företag i Sydafrika, Kenya respektive Cypern. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123