Absolicon Joakim Byström FotografLars Wahlström

Joakim Byström, Absolicon. Foto: Lars Wahlström.

Jun 18, 2019

Absolicon tecknar ramavtal om produktionslina till Greenline Africa


Hög solinstrålning och höga energipriser i Sydafrika öppnar upp för affären som uppgår till minst 40 miljoner kronor.

Greenline Africa har tecknat ett ramavtal med Absolicon i Härnösand om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Sydafrika. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till ca €4 miljoner (ca 40 miljoner kronor) plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sydafrika är ett land med hög solinstrålning och höga energipriser. Greenline Africa är ett team med hängivna experter inom hållbarhet som arbetat många år med solvärme innan hittade Absolicon. Första kontakt skedde under hösten 2018 och i februari 2019 tecknade parterna först en sekretessöverenskommelse och sedan en överenskommelse om samarbete. De senaste fem månaderna har företaget presenterat Absolicons koncept för ett tjugotal företag i olika branscher och för finansiärer som vill investera i en produktionslina i Sydafrika.

Intäkterna från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning. Därutöver kommer försäljning från Solar++ och möjligt delägarskap i produktionslinan.

1. Försäljning av produktionslinan
Produktionslinan är av samma modell som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen med två sexaxliga robotar som har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk utbildning. Operatörerna får utbildning i att köra linan medan säljarna och teknikerna får utbildning i att projektera solfångarinstallationer. Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till ca €4 miljoner (ca 40 miljoner kronor).

2. Licens för att tillverka T160
För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet. Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde €20–25 miljoner vilket med 4% licensavgift skulle innebära €0,8 miljoner (ca 8 miljoner kronor) per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar flera år innan Greenline Africa utvecklat solvärmemarknaden för industrier i Sydafrika så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning
Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas lokalt i Sydafrika. Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för €10–15 miljoner (100–150 miljoner) per år där 30% av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 70% från Greenlines egna lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning där förbättrade material utvecklas.

Industrisektorer som visat intresse i Sydafrika
Energimarknaden i Sydafrika är i snabb förändring. Stora industrier använder ofta kol eller gas. I flera av de stora multinationella bolagen finns centrala policybeslut att minska koldioxidutsläppen.

Många av de mindre industrierna använder av historiska skäl elektricitet för processvärme. Elpriserna har dock stigit kraftigt de senaste åren och i kombination med återkommande strömavbrott söker de företagen andra lösningar.

Nu vidtar mer detaljerat kontraktsskrivande mellan Absolicon och Greenline Africa. De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 i Sydafrika förväntas under andra halvåret 2019. Solfångare för dessa installationer levereras från Sverige. Inspektion av den färdiga linan i Sverige innan den skickas till Sydafrika beräknas ske under första halvåret 2020. Produktionslinan beräknas vara i drift i Sydafrika under andra halvåret 2020.

Leveransen av produktionslinan till Sydafrika ryms inom befintlig organisation.

"Däremot behöver vi förstärka organisationen för att kunna leverera flera produktionslinor parallellt till andra intressenter," skriver Absolicon.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT